Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Over het Verbond voor Leerplaatsen

Het Europees Verbond voor Leerplaatsen (European Alliance for Apprenticeships - EAfA) is een platform voor meerdere belanghebbenden dat tot doel heeft:

  • Versterking van de kwaliteit, het aanbod en het imago van leerplaatsen in Europa
  • Bevordering van de mobiliteit van leerlingen

Deze doelstellingen worden bevorderd door middel van nationale verbintenissen en vrijwillige toezeggingen van belanghebbenden.

Wie zijn de leden?

Naast de nationale overheden zijn de leden van EAfA onder meer bedrijven en bedrijfsorganisaties, kamers van koophandel, aanbieders van onderwijs en opleiding, jeugd- en non-profitorganisaties, regionale en lokale overheden, sociale partners, beroepsorganisaties en netwerken, alsmede onderzoeksinstellingen en denktanks.

EAfA is een platform voor het delen van ervaringen en het leren van beste praktijken. Leden kunnen hierdoor:

  • Partners zoeken
  • Evenementen promoten
  • Nieuwe ideeën en activiteiten ontwikkelen
  • Toegang bieden tot het laatste nieuws en de laatste tools m.b.t. leerlingplaatsen

Het Verbond staat open voor alle EU-, EVA- en kandidaat-landen en belanghebbenden uit deze landen.

Wat zijn de voordelen?

Praktijkstages vergemakkelijken de overgang van onderwijs en opleiding naar werk. Ze combineren een bedrijfsgerichte opleiding met onderwijs op school en leiden tot een nationaal erkende kwalificatie wanneer ze afgerond zijn.

Leerlingen leren waardevolle beroepsvaardigheden in een professionele omgeving, wat een grotere mate van inzetbaarheid garandeert in de toekomst. 

Bedrijven die leerlingplaatsen aanbieden, kunnen mogelijkerwijs profiteren van een nettowinst op hun investering. Het voordeel kan zich al voordoen tijdens de stage of kort daarna wanneer een volledig opgeleide werknemer in dienst wordt genomen.

Er zijn aanwijzingen dat landen met een sterk stelsel van beroepsonderwijs en -opleiding (BOO) en een sterk leerlingwezen een lagere jeugdwerkloosheid kennen. Vaak is er een contractuele relatie tussen de werkgever en de leerling, waarbij de leerling voor zijn werk wordt betaald.

Het EAfA bevordert de werkgelegenheid voor jongeren en ondersteunt de doelstelling van de Jeugdgarantie, terwijl het de ongelijkheid tussen vraag en aanbod van vaardigheden op de arbeidsmarkt vermindert.

Wat is er tot nu toe gedaan?

Het Verbond heeft de EU-lidstaten, de EVA-landen en de kandidaat-lidstaten van de EU, en een groot aantal belanghebbenden gemobiliseerd om zich in te zetten voor kwalitatief hoogwaardige leerplaatsen.

Het heeft netwerkvorming, samenwerking en uitwisseling van goede praktijken vergemakkelijkt, waarbij het Cedefop en de Europese Stichting voor Opleiding (ETF) strategische en deskundige ondersteuning bieden.

Het Verbond heeft er ook toe bijgedragen dat men zich meer bewust is geworden van de voordelen van praktijkstages.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen