Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

O Europskom savezu za naukovanje

Europski savez za naukovanje platforma je s više dionika svrha koje je:

  • ojačati kvalitetu, ponudu i sliku naukovanja u Europi.
  • Promicati mobilnost naučnika

Ovi se ciljevi promiču nacionalnim obvezama i dobrovoljnim obvezama dionika.

Tko su članovi?

Osim nacionalnih vlada, članovi Europskog saveza za naukovanje obuhvaćaju poduzeća i poslovne organizacije, industrijske komore, trgovine i obrte, pružatelje obrazovanja i osposobljavanja, organizacije mladih i neprofitne organizacije, regionalna i lokalna tijela vlasti, socijalne partnere, strukovna tijela i mreže te istraživačke ustanove i trustove mozgova;

Europski savez za naukovanje platforma je za razmjenu iskustava i učenje iz najboljih praksi. Članovima omogućuje:

  • pronalazak suradnika
  • promicanje događaja
  • razvoj novih zamisli i aktivnosti
  • omogućavanje pristupa najnovijim vijestima i alatima o naukovanjima

Savez je otvoren za sve države članice EU-a, EFTA-e i države kandidatkinje te za dionike iz tih zemalja.

Koje su dobrobiti?

Naukovanja omogućuju pristup prijelaz s obrazovanja i osposobljavanja na posao. Kombinacija su osposobljavanja u poduzeću i školskog obrazovanja, a njihovi polaznici dobivaju nacionalno priznate kvalifikacije.

Naučnici uče vrijedne radne vještine u profesionalnom okruženju, što osigurava veći stupanj buduće mogućnosti zapošljavanja

Vjerojatno je da će poduzeća koja nude naukovanja imati koristi od neto dobiti ostvarene na svoje ulaganje. Do toga može doći tijekom naukovanja ili neposredno nakon zapošljavanja u cijelosti osposobljenog radnika.

Dokazi ukazuju da zemlje s jakim Strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem (SOO) i sustavom naukovanja imaju niže razine nezaposlenosti mladih. Često postoji ugovorna veza između poslodavca i naučnika, a naučnik prima plaću za svoj rad.

Europski savez za naukovanje promiče zapošljavanje mladih i podupire cilj Jamstva za mlade, istovremeno smanjujući nejednakosti između ponude i potražnje vještina na tržištu rada.

Što je učinjeno do sada?

Savez je potaknuo države članice EU-a, EFTA-e i države kandidatkinje za pristupanje EU-u kao i veliki broj dionika da ulože u kvalitetna naukovanja.

Olakšao je umrežavanje, suradnju i razmjenu dobrih praksi, s centrom Cedefop i Europskom zakladom za osposobljavanje (ETF) koji pružaju stratešku stručnu potporu.

Osim toga, savez doprinosi podizanju razine svijesti o dobrobitima naukovanja.

U zadnjih šest mjeseci nije bilo povezanih vijesti.

Podijeli ovu stranicu