Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

O Europskom savezu za naukovanje

Europski savez za naukovanje (EAfA) platforma je za više interesnih skupina čiji je cilj:

 • jačanje kvalitete, ponude i opće slike naukovanja u Europi
 • promicanje mobilnosti naučnika.

Ti se ciljevi promiču putem nacionalnih obveza i dobrovoljnim sudjelovanjem interesnih skupina.

U srpnju 2020. povjerenik Nicolas Schmit pokrenuo je obnovljeni Europski savez za naukovanje (EAfA). Time je naukovanje u EU-u dobilo novi vjetar u leđa, a utvrđeno je i šest ambicioznih prioriteta.

Šest prioriteta obnovljene EAfA-e prvi je put utvrđeno u Paketu potpore za zapošljavanje mladih od 1. srpnja 2020. Temelje se na različitim dokumentima i politikama EU-a, od kojih je prvi i najvažniji europski okvir za kvalitetna i učinkovita naukovanja.

Prioriteti obnovljene EAfA-e uključuju:

 • veći angažman država članica i poduzeća u području kvalitetnog i učinkovitog naukovanja poticanjem nacionalnih koalicija za naukovanje
 • davanje potpore malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi) radi pružanja stabilne ponude kvalitetnih i učinkovitih naukovanja
 • mobiliziranje lokalnih i regionalnih tijela za pospješivanje naukovanja u lokalnom poslovnom okruženju
 • jačanje socijalnog dijaloga aktivnijim uključivanjem nacionalnih organizacija socijalnih partnera
 • proaktivno uključivanje europskih odbora za sektorski socijalni dijalog o naukovanju s ciljem postizanja dogovora o zajedničkim sektorskim obvezama
 • podupiranje rada na zastupanju interesa naučnika u državama članicama ponovnim pokretanjem Europske mreže za naučnike (EAN).

Tko su članovi?

Osim nacionalnih vlada, članovi EAfA-e uključuju poduzeća i poslovne organizacije, industrijske, trgovačke i obrtničke komore, pružatelje obrazovanja i osposobljavanja, organizacije mladih i neprofitne organizacije, regionalne i lokalne vlasti, socijalne partnere, strukovna tijela i mreže te istraživačke institute i skupine za strateško promišljanje.

EAfA je platforma za razmjenu iskustava i učenje iz najboljih praksi. Omogućuje članovima da:

 • pronađu partnere
 • promiču događanja
 • razvijaju nove ideje i aktivnosti
 • omoguće pristup najnovijim vijestima i alatima o naukovanju.

Savez je otvoren za sve države članice EU-a i EFTA-e te zemlje kandidatkinje i za interesne skupine iz tih zemalja.

Koje su prednosti?

Naukovanjem se olakšava prelazak iz obrazovanja i osposobljavanja u svijet rada. U njemu se objedinjuju osposobljavanje u poduzeću i školska izobrazba, a rezultat je nacionalno priznata kvalifikacija.

Naučnici stječu vrijedne vještine na radnom mjestu u profesionalnom okruženju, čime se povećavaju njihove mogućnosti zapošljavanja u budućnosti. 

Poduzeća koja nude naukovanje vjerojatno će profitirati od svojih ulaganja. To može biti tijekom naukovanja ili ubrzo nakon zapošljavanja potpuno osposobljenog radnika.

Dokazi upućuju na to da je u zemljama s dobrim sustavom strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) i sustavom naukovanja manja nezaposlenost među mladima. Poslodavac i naučnik često potpišu ugovor, pri čemu se naučniku plaća njegov rad.

U okviru EAfA-e promiče se zapošljavanje mladih i podupire cilj Garancije za mlade te se istodobno smanjuje razlika između ponude i potražnje vještina na tržištu rada.

Što je dosad učinjeno?

Savez je potaknuo države članice EU-a, države EFTA-e i zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u te velik broj interesnih skupina da sudjeluju u kvalitetnom naukovanju.

Olakšao je umrežavanje, suradnju i razmjenu dobre prakse, pri čemu Cedefop i Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) pružaju stratešku stručnu potporu.

Savez je pridonio i informiranju javnosti o prednostima naukovanja.

Od pokretanja obnovljenog Europskog saveza za naukovanje članovi su se uključili u razmjenu znanja, primjerice rasprave uživo, internetske seminare i događanja na visokoj razini.

Savez je pokrenuo niz aktivnosti kako bi se olakšalo kvalitetno i učinkovito naukovanje putem internetske knjižnice, internetskih modula za osposobljavanje i serije podcasta EAfA-e.

Povezane novosti

U zadnjih šest mjeseci nije bilo povezanih vijesti.

Podijeli ovu stranicu