Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Om alliansen för lärlingsutbildning

Den europeiska alliansen för lärlingsutbildning (European Alliance for Apprenticeships, EAfA) är en plattform med flera intressenter som syftar till att:

  • stärka kvaliteten på, tillhandahållandet av och bilden av lärlingsutbildning i Europa
  • främja mobiliteten för lärlingar.

Dessa mål främjas genom nationella åtaganden och frivilliga åtaganden från intressenter.

Vilka är medlemmarna?

Utöver de nationella regeringarna omfattar EAfA även företag och företagsorganisationer, industri-, handels- och hantverkskammare, utbildningsleverantörer, ungdomsorganisationer och ideella organisationer, regionala och lokala myndigheter, arbetsmarknadsparter, yrkesorganisationer och -nätverk samt forskningsinstitut och tankesmedjor.

EAfA är en plattform för att utbyta erfarenheter och lära sig av bästa praxis. Med alliansen kan medlemmar:

  • hitta partner
  • marknadsföra evenemang
  • utveckla nya idéer och aktiviteter
  • få tillgång till de senaste nyheterna och verktygen för lärlingsutbildning.

Alliansen är öppen för alla EU-, EFTA- och kandidatländer samt intressenter från dessa länder.

Vilka är fördelarna?

Lärlingsutbildning förenklar övergången från utbildning till arbete. Lärlingskap kombinerar företagsbaserad utbildning med skolbaserad utbildning och leder till en nationellt erkänd examen när de genomförts.

Lärlingar lär sig värdefulla arbetsplatsfärdigheter i en professionell miljö, vilket garanterar en högre grad av framtida anställningsbarhet

Företag som tillhandahåller lärlingsutbildning kommer sannolikt att dra nytta av en nettovinst på sin investering. Det kan ske antingen under lärlingskapet eller kort därefter genom att en fullärd arbetstagare anställs.

Bevis tyder på att länder med stark yrkesutbildning och system för lärlingskap har lägre nivåer av ungdomsarbetslöshet. Ofta finns ett avtal mellan arbetsgivaren och lärlingen, som innebär att lärlingen kompenseras för sitt arbete.

EAfA främjar ungdomssysselsättning och stödjer målet med ungdomsgarantin, samtidigt som skillnaderna mellan tillgång och efterfrågan på kompetens på arbetsmarknaden minskas.

Vad har vi åstadkommit hittills?

Alliansen har mobiliserat EU-medlemsstater, EFTA-länder och EU-kandidatländer, samt många andra intressenter, i ett engagemang för högkvalitativa lärlingskap.

Det arbetet har underlättat nätverksskapande, samarbete och delning av bästa praxis. Cedefop och Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) har tillhandahållit strategiskt expertstöd.

Alliansen har också bidragit till att öka medvetenheten om fördelarna med lärlingskap.

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan