Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Europese Alliantie voor leerlingplaatsen

Europese Alliantie voor leerlingplaatsen — Versie 25

In de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen (EAfA) werken overheden en de belangrijkste belanghebbenden samen aan de kwaliteit, het aanbod en het algemene imago van leerlingplaatsen in heel Europa en promoten ze de mobiliteit van leerlingen. Ze doen dat door middel van verbintenissen van nationale overheden en vrijwillige toezeggingen van belanghebbenden.

Meer over de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen

Sinds 2020 roept de vernieuwde alliantie op tot nieuwe verbintenissen tot leerlingplaatsen in de digitale en de groene sector, die voorop zullen lopen in de transitie naar een klimaatneutraal Europa.

De vernieuwde EAfA promoot nationale coalities, steunt het midden- en kleinbedrijf, geeft meer zeggenschap aan de sociale partners, ook op sectoraal niveau, mobiliseert lokale en regionale overheden en geeft een stem aan leerlingen in de lidstaten. Bovendien besteedt de alliantie aandacht aan horizontale kwesties zoals geslachtsgelijkheid, sociale inclusie en de internationalisering van het beroepsonderwijs. 

Bekijk het activiteitenplan

EAfA-lidmaatschap en -toezeggingen

Kom meer te weten over de EAfA-leden en hun toezeggingen om leerlingplaatsen in heel Europa te versterken

Nationale verbintenissen

Bekijk de toezeggingen van uw land om de kwantiteit, de kwaliteit en het aanbod van leerlingplaatsen te verbeteren

EAfA-activiteitenplatform

Lees hier over de komende activiteiten en raadpleeg het materiaal van eerdere EAfA-evenementen

Word ook lid van de Europese Alliantie!

De EAfA is een platform om ervaring te delen en te leren van goede methoden. U kunt er ook partners vinden, nieuwe ideeën en initiatieven ontwikkelen en nieuws en tools over leerlingplaatsen raadplegen. Wilt u zich bij de alliantie aansluiten, dan moet u het aanvraagformulier met toezegging invullen en per e-mail insturen. 

Wilt u op de hoogte blijven van de alliantie, dan kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief.

Ondersteunende diensten voor leerlingplaatsen

De ondersteunende diensten voor leerlingplaatsen zijn er om de kwaliteit van leerlingplaatsen in de hele EU te verbeteren. EAfA-leden kunnen er gebruik van maken om online en via netwerkmogelijkheden contact te leggen en kennis uit te wisselen met gelijkgestemden.

Meer over de ondersteunende diensten voor leerlingplaatsen 

EAfA op de sociale media

Delen