Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Evropska koalicija za vajeništva

Evropska koalicija za vajeništva združuje vlade in ključne deležnike za krepitev kakovosti, ponudbe in splošne podobe vajeništev v Evropi ter spodbujanje mobilnosti vajencev. Ti cilji se spodbujajo z nacionalnimi zavezami in prostovoljnimi zavezami zainteresiranih strani.

Več o evropski koaliciji za vajeništva

Evropska komisija je julija 2020 v okviru podpornega svežnja za zaposlovanje mladih začela izvajati prenovljeno evropsko koalicijo za vajeništva. Okrepljena koalicija poziva k novim zavezam za digitalna in zelena vajeništva s poudarkom na gospodarskih sektorjih, ki bodo imeli glavno vlogo pri prehodu na podnebno nevtralno Evropo.

Prenovljena evropska koalicija za vajeništva bo spodbujala nacionalne koalicije, podpirala mala in srednja podjetja ter krepila vključevanje socialnih partnerjev, tudi na sektorski ravni, prav tako pa mobilizirala lokalne in regionalne oblasti ter podpirala zastopanost vajencev v državah članicah. Poleg tega bo obravnavala pomembna horizontalna vprašanja, kot so enakost spolov, socialno vključevanje in internacionalizacija poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 

O načrtu dejavnosti in šestih prednostnih nalogah

Podporne storitve za vajeništvo

Podporne storitve za vajeništvo si prizadevajo izboljšati kakovost vajeništev v EU. Člani evropske koalicije za vajeništva lahko uporabljajo podporne storitve za vajeništvo ter dostopajo do spletnih virov in izkoriščajo možnosti mreženja, kjer lahko s podobno mislečimi navezujejo stike, izmenjujejo izkušnje in izvajajo dejavnosti.

Več o podpornih storitvah za vajeništvo 

Pridružite se koaliciji!

Koalicija je platforma za izmenjavo izkušenj in učenje iz najboljših praks. Omogoča tudi navezovanje stikov s partnerji, razvoj novih idej in pobud ter dostop do najnovejših novic in orodij o vajeništvu. Deležniki, ki želijo oddati zavezo, morajo izpolniti prijavni obrazec in ga poslati po e-pošti

Če želite biti seznanjeni z novostmi o koaliciji, se naročite na novice.

Evropska koalicija za vajeništva na družbenih medijih

Povej naprej