Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Európske združenie učňovskej prípravy

Európske združenie učňovskej prípravy (EAfA) spája vlády a hlavné zainteresované strany s cieľom posilniť kvalitu, ponuku a celkový obraz učňovskej prípravy v Európe a zároveň podporiť mobilitu učňov. Tieto ciele sa presadzujú prostredníctvom vnútroštátnych záväzkov a dobrovoľných prísľubov zainteresovaných strán.

Získajte viac informácií o Európskom združení učňovskej prípravy

Služba podpory pre učňovskú prípravu

Cieľom Služby podpory pre učňovskú prípravu je zlepšiť kvalitu učňovskej prípravy v celej EÚ. Členovia EAfA môžu využiť Službu podpory pre učňovskú prípravu, ktorá poskytuje internetové zdroje a príležitosti na vytváranie sietí a umožňuje tak ľuďom s podobným zmýšľaním nadviazať kontakt, učiť sa a konať.

Získajte viac informácií o Službe podpory pre učňovskú prípravu

Pridajte sa k združeniu!

Združenie je platforma pre výmenu skúseností a poučenie z najlepších postupov. Môžete tu tiež nájsť partnerov, rozvíjať nové myšlienky a iniciatívy a získať prístup k novinkám a nástrojom v oblasti učňovskej prípravy. Zainteresované strany, ktoré majú záujem vyjadriť prísľub, vyplnia formulár prihlášky prísľubu a odošlú ho späť elektronickou poštou.

Ak chcete mať prehľad o aktualitách týkajúcich sa združenia, prihláste sa na odber noviniek:

Zaregistrujte svoju konkrétnu učňovskú prípravu a možnosti odbornej prípravy na novom webovom sídle Drop'pin.

EAfA na sociálnych médiách

Zdieľať stránku