Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας

Η ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας (EAfA) συνενώνει κυβερνήσεις και βασικά ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας, της προσφοράς και της συνολικής προβολής των προγραμμάτων μαθητείας σε ολόκληρη την Ευρώπη, προάγοντας παράλληλα την κινητικότητα των μαθητευομένων. Οι στόχοι αυτοί προωθούνται μέσω της ανάληψης εθνικών δεσμεύσεων και εθελοντικών δεσμεύσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας

Υπηρεσίες στήριξης των θέσεων μαθητείας

Σκοπός των υπηρεσιών στήριξης των θέσεων μαθητείας είναι η βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα μέλη της EAfA μπορούν να επωφελούνται από τις υπηρεσίες στήριξης των θέσεων μαθητείας, οι οποίες παρέχουν επιγραμμικούς πόρους και ευκαιρίες δικτύωσης που επιτρέπουν σε άτομα με κοινά ενδιαφέροντα να συνδέονται, να μαθαίνουν και να ενεργούν αναλόγως.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες στήριξης των θέσεων μαθητείας

Γίνετε μέλος της συμμαχίας!

Η EAfA αποτελεί μια πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών και άντλησης διδαγμάτων από βέλτιστες πρακτικές. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε εταίρους, να αναπτύξετε νέες ιδέες και πρωτοβουλίες και να αποκτήσετε πρόσβαση στα τελευταία νέα και εργαλεία για τα προγράμματα μαθητείας. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αναλάβουν σχετική δέσμευση θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση δέσμευσης και να την υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εάν επιθυμείτε να τηρείστε ενήμεροι για τη συμμαχία, μπορείτε να γίνετε συνδρομητές και να λαμβάνετε νέα:

Η EAfA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διαδώστε αυτή τη σελίδα