Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας

Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας – Έκδοση 25

Η ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας (EAfA) ενώνει κυβερνήσεις και βασικά ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας, της προσφοράς και της συνολικής προβολής των προγραμμάτων μαθητείας σε ολόκληρη την Ευρώπη, προάγοντας παράλληλα την κινητικότητα των μαθητευομένων. Οι στόχοι αυτοί προωθούνται μέσω της ανάληψης εθνικών δεσμεύσεων και εθελοντικών δεσμεύσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων.

Περισσότερα για την ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας

Από το 2020 η ανανεωμένη ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας (EAfA) καλεί για την ανάληψη νέων δεσμεύσεων όσον αφορά τις ψηφιακές και πράσινες θέσεις μαθητείας, εστιάζοντας στους οικονομικούς τομείς που θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη.

Η ανανεωμένη EAfA προωθεί τις εθνικές συμμαχίες, στηρίζει τις ΜΜΕ και ενισχύει τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, μεταξύ άλλων σε τομεακό επίπεδο, καθώς και κινητοποιεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και στηρίζει την εκπροσώπηση των μαθητευομένων στα κράτη μέλη. Επιπλέον, η ανανεωμένη συμμαχία θα ασχοληθεί με σημαντικά οριζόντια θέματα όπως το φύλο, η κοινωνική ένταξη και η διεθνοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Δείτε το σχέδιο δραστηριοτήτων

Προσχώρηση στην EAFA και δεσμεύσεις

Ανακαλύψτε τα μέλη της EAfA και τις δεσμεύσεις τους για την ενίσχυση των προγραμμάτων μαθητείας σε ολόκληρη την Ευρώπη

Εθνικές δεσμεύσεις

Δείτε τις δεσμεύσεις της χώρας σας για αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της προσφοράς θέσεων μαθητείας

Κόμβος δραστηριοτήτων EAFA

Δείτε τις προσεχείς δραστηριότητες και συμβουλευτείτε μια δεξαμενή πόρων από προηγούμενες εκδηλώσεις της EAfA

Γίνετε μέλος της συμμαχίας!

Η συμμαχία αποτελεί μια πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών και άντλησης διδαγμάτων από βέλτιστες πρακτικές. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε εταίρους, να αναπτύξετε νέες ιδέες και πρωτοβουλίες και να αποκτήσετε πρόσβαση στα τελευταία νέα και εργαλεία σχετικά με τα προγράμματα μαθητείας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να αναλάβουν σχετική δέσμευση θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση δέσμευσης και να την υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τη συμμαχία, εγγραφείτε συνδρομητής για να λαμβάνετε νέα.

Υπηρεσίες στήριξης των θέσεων μαθητείας

Οι υπηρεσίες στήριξης των θέσεων μαθητείας αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας σε όλη την ΕΕ. Τα μέλη της EAfA μπορούν να επωφελούνται από τις υπηρεσίες στήριξης των θέσεων μαθητείας, οι οποίες παρέχουν διαδικτυακούς πόρους και ευκαιρίες δικτύωσης που επιτρέπουν σε άτομα που έχουν τις ίδιες απόψεις να συνδέονται, να μαθαίνουν και να αναλαμβάνουν δράση.

Περισσότερα για τις υπηρεσίες στήριξης των θέσεων μαθητείας 

Η EAfA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διαδώστε αυτή τη σελίδα