Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Eiropas Māceklību alianse

Eiropas Māceklību alianse (EAfA) apvieno valdības un galvenās ieinteresētās personas nolūkā stiprināt māceklību kvalitāti, piedāvājumu un vispārējo tēlu visā Eiropā, vienlaikus veicinot arī mācekļu mobilitāti. EAfA biedri var izmantot māceklības atbalsta pakalpojumus, kas nodrošina tiešsaistes resursus un tīklošanās iespējas, tādējādi ļaujot līdzīgi domājošiem cilvēkiem sazināties, mācīties un darboties.

Vairāk informācijas par Eiropas Māceklību aliansi

Māceklības atbalsta pakalpojumi

Māceklības atbalsta pakalpojumu mērķis ir uzlabot māceklību kvalitāti visā ES.

Vairāk informācijas par māceklības atbalsta pakalpojumiem

Pievienojieties aliansei!

Alianse ir platforma, lai apmainītos ar pieredzi un mācītos no labākajām pieredzēm. Jūs varat arī atrast partnerus, attīstīt jaunas idejas un iniciatīvas un piekļūt jaunākajām ziņām un rīkiem saistībā ar māceklību. Ieinteresētajām personām, kas vēlas dot solījumu, ir jāaizpilda solījuma pieteikuma veidlapa un jānosūta tā pa e-pastu. Ja vēlaties saņemt jaunāko informāciju saistībā ar aliansi, nosūtiet e-pastu, lai abonētu EAfA biļetenu.

Reģistrējiet savas reālās māceklību un apmācību iespējas jaunajā Drop'pin tīmekļa vietnē.

EAfA sociālajos plašsaziņas tīklos

Ieteikt šo lapu: