Заетост, социални въпроси и приобщаване

Европейски алианс за професионална подготовка

Европейският алианс за професионална подготовка (ЕАПП) обединява правителства и важни заинтересовани страни с цел да се повиши качеството, предоставянето и цялостния имидж на професионалната подготовка в Европа, като същевременно насърчава и мобилността на чираците. Тези цели се насърчават чрез национални и доброволни ангажименти от заинтересованите страни.

Научете повече за Европейския алианс за професионална подготовка

Услуги за помощ при професионална подготовка

Услугите за помощ при професионална подготовка целят да подобрят качеството на професионалната подготовка в целия ЕС. Членовете на ЕАПП могат да се възползват от услугите за помощ при професионална подготовка, които предоставят онлайн ресурси и възможности за изграждане на мрежа от контакти, позволяващи на единомислещи хора да се свързват, учат и работят заедно.

Научете повече за услугите за помощ при професионална подготовка

Присъединете се към алианса!

Алиансът представлява платформа за споделяне на опит и учене от най-добрите практики. Можете също да намерите партньори, да развивате нови идеи и инициативи, както и да осъществявате достъп до най-актуалните новини и инструменти за професионална подготовка. Заинтересованите страни, които искат да се ангажират, трябва да попълнят формуляр за кандидатстване за ангажимент и да го изпратят по електронната поща. 

Ако искате да ви информираме за дейността на Алианса, се абонирайте за получаване на новини:

Регистрирайте конкретните възможности за професионална подготовка и обучение, които предлагате, на новия уебсайт на Drop'pin.

ЕАПП в социалните медии

Споделете тази страница