Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego

Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego to platforma dla rządów i głównych zainteresowanych stron, które dążą do poprawy jakości i oferty przygotowania zawodowego w całej Europie, a także do poprawy wizerunku tej formy edukacji. Sojusz wspiera również mobilność uczniów zawodu. Do osiągnięcia tych celów przyczyniają się podejmowane na poziomie krajowym zobowiązania oraz dobrowolne zobowiązania zainteresowanych stron.

Więcej informacji na temat europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego

W lipcu 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła, w ramach pakietu wsparcia na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, modernizację europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego. Silniejszy sojusz zakłada podjęcie nowych zobowiązań w zakresie przygotowania zawodowego w obszarach cyfryzacji i ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem tych sektorów gospodarki, które odegrają największą rolę w przekształceniu Europy w kontynent neutralny dla klimatu.

Zmodernizowany sojusz będzie promować koalicje krajowe, wspierać MŚP i sprzyjać zaangażowaniu partnerów społecznych, w tym na poziomie sektorowym. Będzie również mobilizować władze lokalne i regionalne oraz dbać o to, żeby uczniowie zawodu byli reprezentowani w państwach członkowskich. Poświęci także uwagę ważnym kwestiom przekrojowym, takim jak równość płci, włączenie społeczne czy umiędzynarodowienie kształcenia i szkolenia. 

Zobacz plan działania

Usługi wsparcia w zakresie przygotowania zawodowego

Usługi wsparcia w zakresie przygotowania zawodowego służą poprawie jakości przygotowania zawodowego w całej Europie. Członkowie europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego mają dostęp do tego rodzaju usług, w ramach których mogą korzystać z zasobów internetowych i możliwości nawiązywania kontaktów. Ma to sprzyjać uczeniu się od siebie nawzajem i wspólnemu działaniu.

Więcej informacji o usługach wsparcia w zakresie przygotowania zawodowego 

Dołącz do Sojuszu!

Sojusz to platforma umożliwiająca dzielenie się doświadczeniami i rozpowszechnianie najskuteczniejszych rozwiązań. Można tu również znaleźć partnerów do współpracy, rozwinąć nowe pomysły i inicjatywy oraz uzyskać dostęp do najnowszych informacji i narzędzi wspierających przygotowanie zawodowe. Aby złożyć zobowiązanie, należy wypełnić formularz zobowiązania i odesłać go pocztą elektroniczną

Można też subskrybować wiadomości dotyczące sojuszu.

Sojusz w mediach społecznościowych

Udostępnij tę stronę