Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

an Comhaontas Eorpach do Phrintíseachtaí

Tugann an Comhaontas Eorpach do Phrintíseachtaí (EAfA) rialtais agus príomhpháirtithe leasmhara le chéile agus é mar aidhm aige cáilíocht, soláthar agus íomhá fhoriomlán na bprintíseachtaí ar fud na hEorpa a neartú, agus soghluaisteacht na bprintíseach a chur chun cinn ag an am céanna. Cuirtear na haidhmeanna sin chun cinn trí ghealltanais náisiúnta agus gealltanais dheonacha ó pháirtithe leasmhara.

Tuilleadh eolais faoin gComhaontas Eorpach do Phrintíseachtaí

I mí Iúil 2020, sheol an Coimisiún Eorpach EAfA athnuaite mar chuid den Phacáiste Tacaíochta Fostaíochta don Aos Óg. Leis an gcomhghuaillíocht atreisithe, iarrtar gealltanais nua maidir le printíseachtaí digiteacha agus glasa, lena ndíreofar ar na hearnálacha eacnamaíocha a bheidh ar líne thosaigh an aistrithe chuig Eoraip a bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de.

Cuirfidh an EAfA athnuaite comhghuaillíochtaí náisiúnta chun cinn, tacófar le FBManna agus treiseofar rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe sóisialta lena n-áirítear ar leibhéal na hearnála, chomh maith le húdaráis áitiúla agus réigiúnacha a shlógadh agus tacú le hionadaíocht na bprintíseach sna Ballstáit. Ina theannta sin, tabharfaidh an chomhghuaillíocht athnuaite aghaidh ar shaincheisteanna cothrománacha tábhachtacha, inscne, cuimsiú sóisialta agus idirnáisiúnú VET, cuir i gcás. 

Féach an plean gníomhaíochta

Seirbhísí Tacaíochta Printíseachta

Tá sé mar aidhm ag na Seirbhísí Tacaíochta Printíseachta caighdeán na bprintíseachtaí a fheabhsú ar fud an Aontais. Is féidir le comhaltaí EAfA leas a bhaint as Seirbhísí Tacaíochta Printíseachta, a chuireann acmhainní ar líne agus deiseanna líonraithe ar fáil chun cur ar chumas daoine aonair atá ar aon intinn leo nascadh, foghlaim agus gníomhú.

Tuilleadh eolais faoi na Seirbhísí Tacaíochta Printíseachta 

Bí páirteach sa Chomhghuaillíocht!

Is ardán é an Chomhghuaillíocht chun taithí a roinnt agus foghlaim ó dhea-chleachtais. Is féidir comhpháirtithe a aimsiú freisin, smaointe agus tionscnaimh nua a fhorbairt, agus teacht ar an nuacht agus ar na huirlisí is déanaí maidir le printíseachtaí. Ba cheart do pháirtithe leasmhara ar spéis leo gealltanas a dhéanamh foirm iarratais an ghealltanais a chomhlánú agus í a sheoladh ar ais trí ríomhphost

Más mian leat an t-eolas is déanaí a fháil faoin gComhghuaillíocht, cláraigh chun nuacht a fháil.

EAfA ar na meáin shóisialta

An leathanach seo a chomhroinnt: