Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopa Õpipoisiõppe Liit

Euroopa Õpipoisiõppe Liit (European Alliance for Apprenticeships, EAfA) ühendab valitsusi ja peamisi sidusrühmi, et parandada õpipoisiõppe kvaliteeti, pakkumist ning üldist kuvandit kogu Euroopas, edendades samal ajal õpipoiste liikuvust. Neid eesmärke edendatakse liikmesriikide kohustuste ja sidusrühmade poolt vabatahtlikult võetud kohustuste kaudu.

Lisateave Euroopa Õpipoisiõppe Liidu kohta

Õpipoisiõppe tugiteenused

Õpipoisiõppe tugiteenuste eesmärk on parandada kogu ELis õpipoisiõppe kvaliteeti. EAfA liikmed saavad kasutada õpipoisiõppe tugiteenuseid, millega antakse juurdepääs veebipõhistele materjalidele ning võrgustikes osalemise võimalustele, aidates mõttekaaslastel suhelda, õppida ja tegutseda.

Lisateave õpipoisiõppe tugiteenuste kohta

Ühinege liiduga!

Liit on kogemuste jagamise ja parimatest kogemustest õppimise platvorm. Samuti võite leida partnereid ning töötada välja uusi ideid ja algatusi ning saate juurdepääsu õpipoisiõppega seotud uudistele ja vahenditele. Sidusrühmad, kes on huvitatud lubaduse andmisest, peaksid täitma lubadust käsitleva taotluse ja selle e-posti teel esitama. 

Kui soovite liidu tegevusega kursis olla, tellige EAfA uudiskiri:

Registreerige oma konkreetsed õpipoisiõppe- ja koolitusvõimalused uuel Drop’pini veebisaidil.

EAfA sotsiaalmeedias

Jaga seda lehte