Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopa Õpipoisiõppe Liit

Euroopa Õpipoisiõppe Liit – 25. versioon

Euroopa Õpipoisiõppe Liit ühendab valitsusi ja peamisi sidusrühmi, et parandada õpipoisiõppe kvaliteeti, võimalusi ja üldist kuvandit kogu Euroopas ning edendada samal ajal ka õpipoiste liikuvust. Neid eesmärke täidetakse riikide kohustuste ja sidusrühmade antud vabatahtlike lubaduste kaudu.

Lisateave Euroopa Õpipoisiõppe Liidu kohta

2020. aastast alates on uuenduskuuri läbinud õpipoisiõppe liit kutsunud üles looma uusi õpipoisiõppe võimalusi digi- ja rohevaldkonnas ning keskendub majandussektoritele, mis on kliimaneutraalsele Euroopale ülemineku eesliinil.

Uuendatud õpipoisiõppe liit edendab riikidevahelist koostööd, toetab väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid ja kaasab rohkem sotsiaalpartnereid (sealhulgas valdkondlikul tasandil) ning kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ning toetab õpipoiste esindatust liikmesriikides. Peale selle pöörab õpipoisiõppe liit edaspidi suuremat tähelepanu olulistele horisontaalsetele küsimustele, nagu sooline võrdõiguslikkus, sotsiaalne kaasatus ning kutsehariduse ja -õppe rahvusvahelistumine. 

Vaata tegevuskava

Riikide kohustused

Tutvuge enda riigi kohustustega suurendada õpipoisiõppe võimaluste arvu, kvaliteeti ja pakkumist.

Euroopa Õpipoisiõppe Liidu tegevuskeskus

Uurige eelseisvaid tegevusi ja tutvuge Euroopa Õpipoisiõppe Liidu varasemate sündmuste materjalidega.

Õpipoisiõppe veebiraamatukogu

Tutvuge materjalide, praktiliste töövahendite ja suunistega, mis on kokku pandud Euroopa Õpipoisiõppe Liidu liikmete ja sidusrühmade jaoks.

Ühinege õpipoisiõppe liiduga!

Õpipoisiõppe liit on kogemuste vahetamise ja parimatest tavadest õppimise platvorm. Siin saate otsida koostööpartnereid, töötada välja uusi ideid ja algatusi ning leida uusimaid õpipoisiõppega seotud uudiseid ja vahendeid. Õpipoisiõppega seotud lubaduste andmisest huvitatud sidusrühmad peaksid täitma lubaduse andmise vormi ja saatma selle tagasi e-posti teel

Kui soovite liidu tegemistega kursis olla, tellige meie uudiskiri:

Õpipoisiõppe tugiteenused

Õpipoisiõppe tugiteenuste eesmärk on parandada õpipoisiõppe kvaliteeti kogu ELis. Euroopa Õpipoisiõppe Liidu liikmed saavad kasutada õpipoisiõppe tugiteenuseid, mis pakuvad veebipõhiseid vahendeid ja võrgustike loomise võimalusi, mille abil sarnaselt mõtlevad inimesed saavad omavahel ühendust võtta, õppida ja tegutseda.

Lisateave õpipoisiõppe tugiteenuste kohta 

Õpipoisiõppe liit sotsiaalmeedias

Jaga seda lehte