Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Europos pameistrystės aljansas

Europos pameistrystės aljansas. 25 versija

Europos pameistrystės aljansas suburia vyriausybes ir pagrindinius suinteresuotuosius subjektus siekiant visoje Europoje gerinti pameistrystės kokybę, pasiūlą ir bendrą įvaizdį, kartu skatinant pameistrių judumą. Šių tikslų siekiama pasitelkiant nacionalinius įsipareigojimus ir savanoriškus suinteresuotųjų subjektų įsipareigojimus.

Daugiau informacijos apie Europos pameistrystės aljansą

Nuo 2020 m. atnaujintas Europos pameistrystės aljansas ragina prisiimti naujus įsipareigojimus dėl skaitmeninės ir žaliosios pameistrystės, sutelkiant dėmesį į ekonomikos sektorius, kurie bus svarbiausi kuriant neutralaus poveikio klimatui Europą.

Atnaujintas Europos pameistrystės aljansas skatina nacionalines koalicijas, remia MVĮ ir stiprina socialinių partnerių dalyvavimą, be kita ko, sektorių lygmeniu, taip pat sutelkia vietos ir regionų valdžios institucijas ir remia pameistrių atstovavimą valstybėse narėse. Be to, atnaujintas aljansas spręs svarbius horizontaliuosius klausimus, pavyzdžiui, lyčių lygybės, socialinės įtraukties ir profesinio mokymo tarptautinimo klausimus. 

Peržiūrėti veiklos planą

Narystė EAfA ir įsipareigojimai

Susipažinkite su EAfA nariais ir jų įsipareigojimais stiprinti pameistrystę visoje Europoje

Nacionaliniai įsipareigojimai

Susipažinkite su savo šalies įsipareigojimais didinti pameistrystės programų kiekį, kokybę ir pasiūlą

EAfA veiklos centras

Sužinokite apie būsimą veiklą ir susipažinkite su ankstesnių EAfA renginių ištekliais

Pameistrystės internetinė biblioteka

Susipažinti su EAfA nariams ir suinteresuotiesiems subjektams skirta medžiaga, praktinėmis priemonėmis ir gairėmis

Prisijunkite prie aljanso!

Aljansas – tai platforma, kurioje dalijamasi patirtimi ir mokomasi iš geriausios praktikos. Čia taip pat galite rasti partnerių, kurti naujas idėjas ir iniciatyvas, susipažinti su naujausiomis žiniomis ir priemonėmis, susijusiomis su pameistryste. Suinteresuotieji subjektai, norintys prisiimti įsipareigojimą, turėtų užpildyti įsipareigojimo paraiškos formą ir pateikti ją e. paštu

Jei norite gauti naujienas apie aljansą, užsisakykite jas čia:

Pameistrystės rėmimo paslaugos

Pameistrystės rėmimo paslaugomis siekiama gerinti pameistrystės kokybę visoje ES. Europos pameistrystės aljanso nariai gali pasinaudoti pameistrystės paramos paslaugomis – internetiniais ištekliais ir tinklaveikos galimybėmis, kurios padeda bendraminčiams užmegzti ryšius, mokytis ir veikti.

Daugiau informacijos apie pameistrystės rėmimo paslaugas 

Apie Europos pameistrystės aljansą socialiniuose tinkluose

Bendrinti šį puslapį