Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Europos pameistrystės aljansas

Europos pameistrystės aljansas suburia vyriausybes ir pagrindinius suinteresuotuosius subjektus siekiant visoje Europoje gerinti pameistrystės kokybę, pasiūlą ir bendrą įvaizdį, kartu skatinant pameistrių judumą. Šių tikslų siekiama pasitelkiant nacionalinius įsipareigojimus ir savanoriškus suinteresuotųjų subjektų įsipareigojimus.

Daugiau informacijos apie Europos pameistrystės aljansą

2020 m. liepos mėn. Europos Komisija paskelbė atnaujintą Europos pameistrystės aljansą, kuris yra Jaunimo užimtumo rėmimo dokumentų rinkinio dalis. Sustiprintas aljansas ragins prisiimti naujus įsipareigojimus dėl skaitmeninės ir žaliosios pameistrystės, sutelkiant dėmesį į ekonomikos sektorius, kurie bus svarbiausi kuriant neutralaus poveikio klimatui Europą.

Atnaujintas Europos pameistrystės aljansas skatins nacionalines koalicijas, rems MVĮ ir stiprins socialinių partnerių dalyvavimą, be kita ko, sektorių lygmeniu, taip pat sutelks vietos ir regionų valdžios institucijas ir rems pameistrių atstovavimą valstybėse narėse. Be to, atnaujintas aljansas spręs svarbius horizontaliuosius klausimus, pavyzdžiui, lyčių lygybės, socialinės įtraukties ir profesinio mokymo tarptautinimo klausimus. 

Apžvelkite veiklos planą ir sužinokite apie šešis prioritetus

Pameistrystės rėmimo paslaugos

Pameistrystės rėmimo paslaugomis siekiama gerinti pameistrystės kokybę visoje ES. Europos pameistrystės aljanso nariai gali pasinaudoti pameistrystės paramos paslaugomis – internetiniais ištekliais ir tinklaveikos galimybėmis, kurios padeda bendraminčiams užmegzti ryšius, mokytis ir veikti.

Daugiau informacijos apie pameistrystės rėmimo paslaugas 

Prisijunkite prie aljanso!

Aljansas – tai platforma, kurioje dalijamasi patirtimi ir mokomasi iš geriausios praktikos. Čia taip pat galite rasti partnerių, kurti naujas idėjas ir iniciatyvas, susipažinti su naujausiomis žiniomis ir priemonėmis, susijusiomis su pameistryste. Suinteresuotieji subjektai, norintys prisiimti įsipareigojimą, turėtų užpildyti įsipareigojimo paraiškos formą ir pateikti ją e. paštu

Jei norite gauti naujienas apie aljansą, užsisakykite jas čia:

Apie Europos pameistrystės aljansą socialiniuose tinkluose

Bendrinti šį puslapį