Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

En europæisk alliance for lærlingeuddannelser

Den europæiske alliance for lærlingeuddannelser samler statslige myndigheder og en række vigtige interessenter om at øge kvaliteten og udbuddet af europæiske lærlingeuddannelser og styrke deres image. Derudover arbejder alliancen for at udvide antallet af udlandsophold for lærlinge. Det sker både ved, at de enkelte lande forpligter sig til at arbejde for sagen, og ved at interessenterne giver frivillige tilsagn om lærepladser m.m..

Læs mere om den europæiske alliance for lærlingeuddannelser

I juli 2020 lancerede Europa-Kommissionen den fornyede europæiske alliance for lærlingeuddannelser (EAfA) som led i ungdomsbeskæftigelsespakken. Den fornyede alliance tilskynder partnerne til at engagere sig endnu mere i at skaffe digitale og grønne lærepladser og har især fokus på de økonomiske sektorer, der vil stå i forreste linje i overgangen til et klimaneutralt Europa.

EAfA vil arbejde for koalitioner på tværs af landene, støtte SMV'er og styrke inddragelsen af arbejdsmarkedets parter, også på brancheplan. Dertil kommer, at alliancen vil mobilisere lokale og regionale myndigheder og medvirke til, at lærlingene bliver bedre repræsenteret i de enkelte EU-lande. Endelig vil den gå ind i bredere spørgsmål som f.eks. ligestilling mellem kønnene, social inklusion og internationalisering af erhvervsuddannelserne. 

Se aktivitetsplanen

Støttetjenesten vedrørende lærlingeuddannelser

Støttetjenesten vedrørende lærlingeuddannelser har til formål at løfte kvaliteten af lærlingeuddannelser i hele EU. EAfA-medlemmer kan benytte støttetjenesten, som tilbyder onlineressourcer og netværk, som giver ligesindede mulighed for at få kontakt, lære nyt og handle.

Læs mere om støttetjenesten for lærlingeuddannelser 

Bliv medlem af alliancen!

EAfA er en platform for udveksling af erfaringer og viden om god praksis. Her kan du også finde partnere, udvikle nye idéer og initiativer og få adgang til de seneste nyheder om og værktøjer til lærlingeuddannelser. Interessenter, der ønsker at give tilsagn om lærepladser eller andet, skal udfylde ansøgningsskemaet og returnere det pr. e-mail

Hvis du gerne vil holde dig ajour med alliancens aktiviteter, kan du abonnere på vores nyheder.

EAfA på de sociale medier

Del denne side