Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Osa programu EaSI týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání

Osa mikrofinancování a sociálního podnikání podporuje akce ve dvou tematických částech:

Cíle

  • Zlepšit přístup k mikrofinancování a jeho dostupnost pro skupiny zranitelných osob, které chtějí založit či dále rozvíjet své podnikání, a pro mikropodniky.
  • Rozvíjet institucionální kapacity poskytovatelů mikroúvěrů.
  • Podporovat rozvoj sociálních podniků, zejména usnadnit jejich přístup k financování.

Financování

Záruka programu EaSI pro zaměstnanost a sociální inovace

Prostřednictvím záruky programu EaSI pro zaměstnanost a sociální inovace je poskytovatelům mikroúvěrů a sociálním podnikům k dispozici 96 milionů eur. Díky tomu by měli mít možnost oslovit podnikatele, kteří by jinak nebyli schopni získat financování v důsledku rizikových faktorů. Prováděním záruky EaSI pověřila Komise Evropský investiční fond.

Chcete-li zažádat o záruky na mikroúvěry (přímé záruky nebo protizáruky), reagujte na výzvu k projevení zájmu na internetových stránkách Evropského investičního fondu.

Budování kapacit v oblasti zaměstnanosti a sociálních inovací

Prostřednictvím investičního okna EaSI pro budování kapacit je již k dispozici 16 milionů eur. Cílem je vytvořit institucionální kapacity vybraných finančních zprostředkovatelů, u nichž se dosud nepodařilo dosáhnout daného stupně udržitelnosti nebo kteří potřebují rizikový kapitál v zájmu zachování svého růstu a rozvoje. Investiční okno EaSI lze použít k pokrytí vlastního kapitálu a ve výjimečných případech jsou nabízeny úvěry. Prováděním investičního okna EaSI pro budování kapacit pověřila Komise Evropský investiční fond.

Chcete-li zažádat o prostředky v rámci investičního okna EaSI pro budování kapacit, reagujte na výzvu k projevení zájmu na internetových stránkách Evropského investičního fondu.

Kdo se může o prostředky ucházet?

Evropská komise neposkytuje finanční prostředky přímo podnikatelům nebo sociálním podnikům, nicméně vybrala poskytovatele mikroúvěrů a investic do sociálních podniků v EU v zájmu navýšení úvěrů.

O finanční prostředky mohou zažádat organizace z řad veřejných a soukromých subjektů na celostátní, regionální a místní úrovni poskytujících mikroúvěry osobám a mikropodnikům a/nebo financujících v těchto zemích sociální podniky.

Sdílet tuto stránku