Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Mikrofinansiering og socialt iværksætteri i EaSI

Den del af EaSi, der handler om mikrofinansiering og socialt iværksætteri (MF/SE), støtter initiativer på to temaområder:

Målsætninger

  • At øge adgangen til og udbuddet af mikrofinansiering for udsatte grupper, der ønsker at etablere eller udvikle en virksomhed eller mikrovirksomhed.
  • At opbygge den institutionelle kapacitet hos udbydere af mikrokredit.
  • At støtte udviklingen af sociale virksomheder, især ved at lette adgangen til finansiering.

Finansiering

EaSI-garanti

Der er allerede afsat 96 mio. euro til interesserede udbydere af mikrokredit og socialt iværksætteri via EaSI-garantien. Den skal gøre det muligt for udbydere af mikrokredit og investorer i sociale virksomheder at nå ud til iværksættere, der på grund af risikoen ellers ikke ville have kunnet finde finansiering. Kommissionen har udvalgt den Europæiske Investeringsfond som den myndighed, der skal implementere EaSI-garantien.

Hvis du vil søge om finansiering via EaSI-garantien (direkte eller modgarantier), skal du besvare en indkaldelse af interessetilkendegivelser på Den Europæiske Investeringsfonds website.

EaSI-kapacitetsopbygning

Der er 16 mio. euro til rådighed via ordningen EaSI Capacity Building Investments Window. Formålet med den er at opbygge den institutionelle kapacitet hos udvalgte finansielle formidlere, der endnu ikke er økonomisk bæredygtige eller har brug for risikovillig kapital til vækst og udvikling. Det drejer sig om egenkapital og i ekstraordinære tilfælde om lån. Kommissionen har udvalgt den Europæiske Investeringsfond som den myndighed, der skal implementere EaSI Capacity Building Investments Window.

Hvis du vil søge om finansiering via EaSI Capacity Building Investments Window, skal du besvare en indkaldelse af interessetilkendegivelser på Den Europæiske Investeringsfonds website.

Hvem kan deltage?

EU-Kommissionen finansierer ikke direkte iværksættere eller sociale virksomheder, men gør det muligt for udvalgte udbydere af mikrokredit og investorer i sociale virksomheder i EU at øge deres udlån.

Følgende organisationer kan søge om midler: offentlige og private organer på nationalt, regionalt eller lokalt niveau, som yder mikrokredit til personer og mikrovirksomheder og/eller finansiering til sociale virksomheder i disse lande.

Del denne side