Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Užimtumo ir socialinių inovacijų programos Mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptis

Pagal Mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptį remiama:

Tikslai

  • Suteikti pažeidžiamiems asmenims, norintiems pradėti arba plėtoti verslą, ir labai mažoms įmonėms daugiau mikrofinansavimo galimybių.
  • Stiprinti mikrokreditų teikėjų institucinius gebėjimus.
  • Remti socialinių įmonių plėtrą, visų pirma suteikiant joms daugiau galimybių gauti finansavimą.

Finansavimas

Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) garantija

Susidomėję mikrokreditų teikėjai ir socialinės įmonės pagal EaSI garantiją jau gali pasinaudoti 96 mln. eurų. Taip mikrokreditų teikėjams ir socialinių įmonių investuotojams sudaromos sąlygos užmegzti ryšius su verslininkais, kurių kitaip jie nebūtų galėję finansuoti dėl rizikos. Įgyvendinti EaSI garantiją Komisija patikėjo Europos investicijų fondui.

Jei norite prašyti EaSI garantijos (tiesioginės arba priešpriešinės), atsiliepkite į kvietimą pareikšti susidomėjimą Europos investicijų fondo svetainėje.

EaSI gebėjimų stiprinimas

16 mln. eurų skiriama pagal EaSI gebėjimų stiprinimo investicijų liniją. Siekiama stiprinti atrinktų finansų tarpininkų, kurie dar nėra pakankamai tvarūs arba kuriems reikia rizikos kapitalo, kad tvariai augtų ir vystytųsi, institucinius gebėjimus. Ši linija skirta akciniam kapitalui, o išimtiniais atvejais – paskoloms. Įgyvendinti EaSI gebėjimų stiprinimo investicijų liniją Komisija patikėjo Europos investicijų fondui.

Jei norite pasinaudoti EaSI gebėjimų stiprinimo investicijų linija, atsiliepkite į kvietimą pareikšti susidomėjimą Europos investicijų fondo svetainėje.

Kas gali dalyvauti?

Europos Komisija verslininkų arba socialinių įmonių tiesiogiai nefinansuoja, tačiau ji sudaro sąlygas atrinktiems ES mikrokreditų teikėjams ir socialinių įmonių investuotojams teikti daugiau paskolų.

Dėl finansavimo gali kreiptis nacionalinio, regioninio arba vietos lygmens viešosios ir privačiosios organizacijos, tose šalyse teikiančios mikrokreditus asmenims ir labai mažoms įmonėms ir (arba) finansuojančios socialines įmones.

Bendrinti šį puslapį