Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

EaSI Mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības apakšprogramma

Mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības apakšprogramma atbalsta darbības divās tematiskās sadaļās:

Mērķi

  • Uzlabot mikrofinansējuma pieejamību un saņemšanas iespējas neaizsargāto sociālo grupu pārstāvjiem, kuri vēlas izveidot savu uzņēmumu vai mikrouzņēmumu.
  • Palielināt mikrokredītus izsniedzošo iestāžu institucionālās spējas.
  • Atbalstīt sociālo uzņēmumu attīstību, jo īpaši piedāvājot iespējas saņemt finansējumu.

Finansējums

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) garantija

Pateicoties EaSI garantijai, ieinteresētajiem mikrokredītu sniedzējiem un sociālajiem uzņēmumiem jau ir pieejami 96 miljoni eiro. Tā ļauj mikrokredītu sniedzējiem un sociālajiem uzņēmumiem sniegt pakalpojumus uzņēmējiem, kuri citādi netiktu finansēti riska dēļ. Komisija ir pilnvarojusi Eiropas Investīciju fondu īstenot EaSI garantiju.

Lai lūgtu EaSI garantiju (tiešo vai kontrgarantiju), Eiropas Investīciju fonda tīmekļa vietnē atsaucieties uz uzaicinājumu izteikt ieinteresētību  .

Kapacitātes vairošana EaSI ietvaros

16 miljoni eiro ir pieejami saskaņā ar EaSI komponentu attiecībā uz investīcijām kapacitātes vairošanai. Tā mērķis ir vairot to atlasīto finanšu starpnieku institucionālās spējas, kuri vēl nav sasnieguši noturību vai kuriem ir nepieciešams riska kapitāls, lai to izaugsme un attīstība būtu noturīga. Tas ietver pašu kapitālu un izņēmuma gadījumos — aizdevumus. Komisija pilnvarojusi Eiropas Investīciju fondu īstenot EaSI komponentu, kas attiecas uz investīcijām kapacitātes vairošanā.

Lai lūgtu līdzekļus saskaņā ar šo komponentu, atsaucieties uz uzaicinājumu izteikt ieinteresētību  Eiropas Investīciju fonda tīmekļa vietnē.

Kas var piedalīties?

Eiropas Komisija tieši nefinansē uzņēmējus un sociālos uzņēmumus, bet dod iespēju atsevišķiem mikrokredītu nodrošinātājiem un investoriem, kuri iegulda ES sociālajos uzņēmumos, palielināt kreditēšanu.

Finansējumam var pieteikties publiskas un privātas struktūras, kas darbojas valsts, reģiona vai vietējā līmenī, piedāvā mikrokredītus fiziskām personām un mikrouzņēmumiem un/vai finansē sociālos uzņēmumus šajās valstīs.

Ieteikt šo lapu: