Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

An ais Micreamhaoiniú agus Fiontraíocht Shóisialta de EaSI

dhá roinn théamacha a fhaigheann tacaíocht faoin ais Micreamhaoiniú agus Fiontraíocht Shóisialta:

Cuspóirí

  • Tuilleadh micreamhaoinithe a bheith ar fáil do mhicrifhiontair agus do ghrúpaí leochaileacha ar mian leo gnó a bhunú, agus é a bheith níos éasca teacht ar an maoiniú sin.
  • Cumas institiúideach na soláthraithe micrichreidmheasa a fhorbairt.
  • Tacú le forbairt fiontar sóisialta, go háirithe trí rochtain ar mhaoiniú a éascú.

Cistiú

Ráthaíocht EaSI

Tá EUR 96 mhilliún ar fáil cheana féin do sholáthraithe micrichreidmheasa agus d’fhiontair shóisialta trí Ráthaíocht EaSI. Cuirfidh sé ar chumas soláthraithe micrichreidmheasa agus infheisteoirí i bhfiontair shóisialta maoiniú a thairiscint d’fhiontraithe, rud nach mbeidís in ann a dhéanamh seachas sin, de dheasca na rioscaí a bhaineann leis. Tá an Ciste Eorpach Infheistíochta roghnaithe ag an gCoimisiún mar an t-eintiteas iontaobhais a chuirfidh Ráthaíocht EaSI chun feidhme.

Chun iarratas a dhéanamh ar Ráthaíocht EaSI (ráthaíocht dhíreach nó frithráthaíocht), tabhair freagra ar ghlao ar léiriú spéise ar shuíomh gréasáin an Chiste Eorpaigh Infheistíochta.

Acmhainní EaSI a fhorbairt

Tá EUR 16 mhilliún ar fáil tríd an bhfuinneog infheistíochtaí chun acmhainní EaSI a fhorbairt. Tá sé d’aidhm aici cumas institiúideach idirghabhálacha airgeadais áirithe nach bhfuil inbhuanaithe go fóill nó a bhfuil caipiteal riosca de dhíth orthu a neartú, d’fhonn fás agus forbairt na n-idirghabhálacha sin a fhorbairt. Cumhdaíonn sé cothromas, agus iasachtaí i gcásanna eisceachtúla amháin. Tá an Ciste Eorpach Infheistíochta roghnaithe ag an gCoimisiún mar an t-eintiteas iontaobhais a chuirfidh an fhuinneog infheistíochtaí chun acmhainní EaSI a fhorbairt chun feidhme.

Chun iarratas a dhéanamh ar an bhfuinneog infheistíochtaí chun acmhainní EaSI a fhorbairt, tabhair freagra ar ghlao ar léiriú spéise ar shuíomh gréasáin an Chiste Eorpaigh Infheistíochta.

Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Ní mhaoiníonn an Coimisiún Eorpach fiontraithe ná fiontair shóisialta go díreach, ach cuireann sé ar chumas soláthraithe micrichreidmheasa agus infheisteoirí i bhfiontair shóisialta san Aontas an méid airgid a chuireann siad ar fáil a mhéadú.

Is féidir le heagraíocht iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú más eagraíocht phoiblí nó phríobháideach í, bíodh sí náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil, a chuireann micrichreidmheas ar fáil do dhaoine agus do mhicrifhiontair agus/nó a chuireann maoiniú ar fáil d'fhiontair shóisialta sna tíortha thuasluaite.

An leathanach seo a chomhroinnt: