Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Axa Microfinanțare și antreprenoriat social - EaSI

Axa „Microfinanțare și antreprenoriat social” sprijină acțiuni în două secțiuni tematice:

Obiective

  • să faciliteze accesul la microfinanțare pentru microîntreprinderi și grupurile vulnerabile care doresc să înființeze sau să-și dezvolte propria întreprindere și să sporească oferta de microfinanțare
  • să dezvolte capacitatea instituțională a furnizorilor de microcredite
  • să sprijine dezvoltarea de întreprinderi sociale, în special prin facilitarea accesului la finanțare.

Finanțare

Garanția EaSI

Un buget de 96 de milioane EUR este deja disponibil pentru furnizorii de microcredite și întreprinderile sociale, prin intermediul Garanției EaSI. Aceasta le va permite furnizorilor de microcredite și investitorilor în întreprinderi sociale să le ofere împrumuturi antreprenorilor pe care altfel nu ar fi fost în măsură să-i finanțeze, din considerente de risc. Comisia a decis ca Fondul european de investiții să se ocupe cu punerea în aplicare a Garanției EaSI.

Pentru a obține garanții sau contragaranții prin acest instrument, intermediarii financiari trebuie să răspundă la o cerere de exprimare a interesului publicată pe site-ul Fondului european de investiții.

Consolidarea capacităților EaSI

Componenta investițională din cadrul EaSI dedicată consolidării capacităților dispune de un buget de 16 milioane EUR.  Aceasta urmărește dezvoltarea capacității instituționale a intermediarilor financiari selectați care încă nu au atins un nivel de sustenabilitate sau care au nevoie de capital de risc pentru a-și sprijini dezvoltarea și creșterea economică. Ea acoperă capitaluri proprii și, în cazuri excepționale, împrumuturi. Comisia a decis ca Fondul european de investiții să se ocupe cu punerea în aplicare a componentei investiționale din cadrul EaSI dedicată consolidării capacităților.

Pentru a solicita sprijin în baza componentei investiționale din cadrul EaSI dedicată consolidării capacităților, trebuie să răspundeți la cererea de exprimare a interesului publicată pe site-ul Fondului european de investiții.

Cine poate participa?

Comisia Europeană nu finanțează direct antreprenorii sau întreprinderile sociale, ci le permite furnizorilor de microcredite selectați și investitorilor în întreprinderi sociale din UE să-și sporească oferta de împrumut.

Organizațiile care pot solicita sprijin pentru finanțare sunt organisme publice și private stabilite la nivel național, regional sau local, care furnizează microcreditare persoanelor fizice și microîntreprinderilor și/sau finanțare întreprinderilor sociale din aceste țări.

Distribuiți pagina