Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Axa Microfinanțare și antreprenoriat social - EaSI

Axa „Microfinanțare și antreprenoriat social” sprijină acțiuni incluse în două secțiuni tematice:

Obiective

  • să faciliteze accesul la microfinanțare pentru grupurile vulnerabile care doresc să înființeze sau să-și dezvolte propria întreprindere și pentru microîntreprinderi și să sporească oferta de microfinanțare
  • să dezvolte capacitatea instituțională a furnizorilor de microcredite
  • să sprijine dezvoltarea de întreprinderi sociale, în special prin facilitarea accesului la finanțare.

Finanțare

Garanția EaSI

Un buget de 96 de milioane EUR este deja disponibil pentru furnizorii de microcredite și întreprinderile sociale, prin intermediul Garanției EaSI. Aceasta le va permite furnizorilor de microcredite și investitorilor în întreprinderi sociale să le ofere împrumuturi antreprenorilor pe care altfel nu ar fi fost în măsură să-i finanțeze, din considerente de risc. Comisia a decis ca Fondul european de investiții să se ocupe cu punerea în aplicare a Garanției EaSI.

Pentru a obține garanții sau contragaranții prin acest instrument, intermediarii financiari trebuie să răspundă la o cerere de exprimare a interesului publicată pe site-ul Fondului european de investiții.

Consolidarea capacităților EaSI

Componenta investițională din cadrul EaSI dedicată consolidării capacităților dispune de un buget de 16 milioane EUR. Aceasta urmărește dezvoltarea capacității instituționale a intermediarilor financiari selectați care încă nu au atins un nivel de sustenabilitate sau care au nevoie de capital de risc pentru a-și sprijini dezvoltarea și creșterea economică. Ea acoperă capitaluri proprii și, în cazuri excepționale, împrumuturi. Comisia a decis ca Fondul european de investiții să se ocupe cu punerea în aplicare a componentei investiționale din cadrul EaSI dedicată consolidării capacităților.

Pentru a solicita sprijin în baza componentei investiționale din cadrul EaSI dedicată consolidării capacităților, trebuie să răspundeți la cererea de exprimare a interesului publicată pe site-ul Fondului european de investiții.

Instrumentul de finanțare al EaSI

Acest instrument de finanțare al EaSI este un fond de împrumut în valoare de 200 de milioane EUR. El asigură furnizarea de credite senior și subordonate pentru organismele de microfinanțare și instituțiile de susținere a antreprenoriatului social care, la rândul lor, vor extinde finanțarea asupra microîntreprinderilor și întreprinderilor sociale. 

Acest instrument are drept scop să faciliteze accesul microîntreprinderilor, inclusiv al lucrătorilor care desfășoară activități independente, al celor care angajează persoane vulnerabile și al întreprinderilor sociale la finanțare, pentru a sprijini crearea de locuri de muncă și incluziunea socială.

Fondul de împrumut este un parteneriat între UE, Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții. Fondul European de Investiții încadrează gestionarea fondului.

Asistență tehnică

Asistență tehnică EaSI pentru microfinanțare

Asistența tehnică EaSI pentru serviciile de microfinanțare oferă sprijin intermediarilor financiari publici și privați activi în sectorul microfinanțării din Europa. Serviciile acoperă o gamă largă de activități care vizează îmbunătățirea calității proceselor interne ale instituțiilor de microfinanțare, îmbunătățirea accesului la finanțare și dezvoltarea unui ecosistem european durabil de microfinanțare.

Aceste servicii includ evaluări instituționale, formări adaptate, cursuri de pregătire investițională, ratinguri financiare sau sociale (opțional), ateliere și vizite de studiu, un Serviciu de asistență dedicat, cursuri de formare pentru aplicarea Codului european de bună conduită pentru acordarea de microcredite și evaluări ale conformității cu acest cod.

Codul european de bună conduită pentru acordarea de microcredite  

Comisia Europeană dorește să promoveze cele mai bune practici în domeniul microfinanțării în Europa. De aceea, a sprijinit elaborarea și aplicarea unui set comun de orientări denumit „Codul european de bună conduită pentru furnizorii de microcredit” (denumit în continuare „Codul”).

Codul oferă orientări, promovând bunele practici în rândul tuturor părților interesate din sector – finanțatori, investitori, clienți, proprietari și autorități de reglementare. Există două scenarii posibile pentru instituțiile interesate:

  • Instituțiile de microfinanțare nebancare pot obține o etichetă de conformitate cu acest Cod
  • Băncile care furnizează microfinanțare pot susține Codul

Semnarea sau susținerea Codului este o condiție prealabilă pentru instituțiile de microfinanțare care sunt interesate să beneficieze de sprijinul UE prin instrumentele financiare EaSI.

Asistență tehnică EaSI pentru finanțarea întreprinderilor sociale

Asistența tehnică EaSI pentru finanțarea întreprinderilor sociale oferă sprijin intermediarilor financiari publici și privați care își desfășoară activitatea în domeniul finanțării întreprinderilor sociale din Europa.

Serviciile acoperă o gamă largă de activități menite să consolideze capacitatea furnizorilor de finanțare pentru întreprinderile sociale și să încurajeze schimbul și diseminarea de bune practici pentru acest sector în toată Europa. Ele includ formări adaptate la nevoile specifice ale intermediarilor, cursuri de pregătire investițională, formări inter pares, vizite de studiu și ateliere privind finanțarea întreprinderilor sociale.

Cine poate participa?

Comisia Europeană nu finanțează direct antreprenorii sau întreprinderile sociale, ci îi ajută pe furnizorii de microcredite selectați și pe investitorii în întreprinderi sociale din UE să-și sporească oferta de împrumut.

Organizațiile care pot solicita sprijin pentru finanțare sunt organismele publice și private stabilite la nivel național, regional sau local care furnizează microcreditare persoanelor fizice și microîntreprinderilor și/sau finanțare întreprinderilor sociale din aceste țări.

Distribuiți pagina