Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

L-assi tal-Mikrofinanzjament u Intraprenditorija Soċjali ta' EaSI

L-assi tal-Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija Soċjali (MF/IS) jappoġġja azzjonijiet f'żewġ taqsimiet tematiċi:

Objettivi

  • Iktar aċċess għal, u disponibbiltà ta', mikrofinanzjament għal gruppi vulnerabbli li jixtiequ jistabbilixxu jew jiżviluppaw in-negozju tagħhom u għal mikrointrapriżi.
  • Bini tal-kapaċità istituzzjonali tal-provvedituri ta’ mikrokreditu.
  • Appoġġ għall-iżvilupp ta' intrapriżi soċjali, partikolarment b'aċċess aktar faċli għall-finanzi.

Finanzjament

Garanzija tal-EaSI

EUR 96 miljun diġà jinsabu disponibbli għal provvedituri ta’ mikrokreditu interessati u għal intrapriża soċjali permezz tal-Garanzija tal-EaSI. Din għandha tagħmilha possibbli għal provvedituri ta’ mikrokreditu u għal investituri ta’ intrapriża soċjali  biex jilħqu intraprendituri li inkella ma kinux se jkunu jistgħu jiffinanzjaw konsiderazzjonijiet ta’ riskji. Il-Kummissjoni għażlet il-Fond Ewropew tal-Investiment bħala l-entità fdata biex timplimenta l-Garanzija tal-EaSI.

Biex tapplika għall-Garanzija tal-EaSI (garazija diretta jew kontrogaranzija), wieġeb is-sejħa għall-offerti fuq is-sit web tal-Fond Ewropew tal-Investiment.

Bini ta’ Kapaċità tal-EaSI

EUR 16-il miljun huma disponibbli permezz tat-Tieqa ta' Investimenti ta' Bini ta' Kapaċità tal-EaSI. Din timmira li tibni l-kapaċità istituzzjonali ta’ intermedjarji finanzjarji magħżulin li għadhom ma laħqux is-sostentibbiltà jew jeħtieġu kapital ta’ riskju biex jappoġġjaw it-tkabbir u l-iżvilupp tagħhom. Hi tkopri l-ekwità u, f’każijiet eċċezzjanali, is-self. Il-Kummissjoni għażlet il-Fond Ewropew tal-Investiment bħala l-entità fdata biex timplimenta t-Tieqa ta' Investimenti ta' Bini ta' Kapaċità tal-EaSI.

Biex tapplika għat-Tieqa ta' Investimenti ta' Bini ta' Kapaċità tal-EaSI, wieġeb is-sejħa għall-offerti fuq is-sit web tal-Fond Ewropew tal-Investiment.

Min jista’ jipparteċipa?

Il-Kummissjoni Ewropea ma tiffinanzjax direttament lill-intraprendituri jew lill-intrapriżi soċjali, iżda tippermetti lil provvedituri ta' mikrokreditu magħżula u lil investituri tal-intrapriżi soċjali fl-UE biex iżidu s-self.

L-organizzazzjonijiet li jistgħu japplikaw għall-finanzjament huma korpi pubbliċi u privati stabbiliti fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali u li jipprovdu mikrokreditu għal persuni u mikrointrapriżi u/jew finanzjament għal intrapriżi soċjali f'dawn il-pajjiżi.

Ixxerja din il-paġna