Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

L-assi tal-Mikrofinanzjament u Intraprenditorija Soċjali ta' EaSI

L-assi tal-Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija Soċjali (MF/IS) jappoġġja azzjonijiet f'żewġ taqsimiet tematiċi:

Objettivi

  • Iktar aċċess għal, u disponibbiltà ta', mikrofinanzjament għal gruppi vulnerabbli li jixtiequ jistabbilixxu jew jiżviluppaw in-negozju tagħhom u għal mikrointrapriżi.
  • Bini tal-kapaċità istituzzjonali tal-provvedituri ta’ mikrokreditu.
  • Appoġġ għall-iżvilupp ta' intrapriżi soċjali, partikolarment b'aċċess aktar faċli għall-finanzi.

Finanzjament

Garanzija tal-EaSI

Diġà jinsabu disponibbli €96 miljuni għall-provvedituri ta’ mikrokreditu interessati u għall-intrapriża soċjali permezz tal-Garanzija tal-EaSI. Din għandha tagħmilha possibbli għall-provvedituri ta’ mikrokreditu u għall-investituri ta’ intrapriża soċjali biex jilħqu intraprendituri li inkella ma kinux se jkunu jistgħu jiffinanzjaw konsiderazzjonijiet ta’ riskji. Il-Kummissjoni għażlet il-Fond Ewropew tal-Investiment bħala l-entità fdata biex timplimenta l-Garanzija tal-EaSI.

Biex tapplika għall-Garanzija tal-EaSI (garanzija diretta jew kontrogaranzija), wieġeb is-sejħa għall-offerti fuq is-sit web tal-Fond Ewropew tal-Investiment.

Bini ta’ Kapaċità tal-EaSI

Huma disponibbli €16-il miljun permezz tat-Tieqa ta' Investimenti ta' Bini ta' Kapaċità tal-EaSI. Din timmira li tibni l-kapaċità istituzzjonali ta’ intermedjarji finanzjarji magħżulin li għadhom ma laħqux is-sostentibbiltà jew jeħtieġu kapital ta’ riskju biex jappoġġjaw it-tkabbir u l-iżvilupp tagħhom. Hi tkopri l-ekwità u, f’każijiet eċċezzjanali, is-self. Il-Kummissjoni għażlet il-Fond Ewropew tal-Investiment bħala l-entità fdata biex timplimenta t-Tieqa ta' Investimenti ta' Bini ta' Kapaċità tal-EaSI.

Biex tapplika għat-Tieqa ta' Investimenti ta' Bini ta' Kapaċità tal-EaSI, wieġeb is-sejħa għall-offerti fuq is-sit web tal-Fond Ewropew tal-Investiment.

Strument Iffinanzjat tal-EaSI

L-Istrument Iffinanzjat tal-EaSI huwa fond ta’ self ta’ €200 miljun. Hu jipprovdi self superjuri u subordinat lill-istituzzjonijiet mikrofinanzjarji u lis-selliefa tal-intrapriżi soċjali biex tingħata spinta lill-mikrointrapriżi u lill-intrapriżi soċjali. 

L-Istrument Iffinanzjat tal-EaSI għandu l-għan li jtejjeb l-aċċess għall-finanzi għall-mikrointrapriżi, inklużi dawk li jaħdmu għal rashom u dawk li jħaddmu persuni vulnerabbli, kif ukoll għall-intrapriżi soċjali biex jappoġġja l-ħolqien tal-impjiegi u l-inklużjoni soċjali.

Il-fond ta’ self huwa sħubija bejn l-UE, il-Bank Ewropew tal-Investiment u l-Fond Ewropew tal-Investiment. Il-Fond Ewropew tal-Investiment intgħażel bħala l-maniġer tal-fond.

Assistenza teknika

Assistenza Teknika tal-EaSI għall-mikrofinanzjament

L-Assistenza Teknika tal-EaSI għas-servizzi ta’ mikrofinanzjament toffri appoġġ lill-intermedjarji finanzjarji pubbliċi u privati attivi fis-settur tal-mikrofinanzjament fl-Ewropa. Is-servizzi jkopru firxa wiesgħa ta’ attivitajiet li għandhom l-għan li jtejbu l-kwalità tal-proċessi interni tal-istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament, itejbu l-aċċess għall-finanzi, u jiżviluppaw ekosistema mikrofinanzjarja Ewropea sostenibbli.

Dawn is-servizzi jinkludu valutazzjonijiet istituzzjonali, taħriġ imfassal apposta, taħriġ lest għall-investiment, klassifikazzjonijiet finanzjarji jew soċjali (fakultattivi), sessjonijiet ta’ ħidma u żjarat ta’ studju, Helpdesk iddedikat, u taħriġ dwar l-implimentazzjoni ta’ Kodiċi Ewropew għal Kondotta Tajba, u evalwazzjonijiet ta’ konformità.

Kodiċi Ewropew ta’ Kondotta Tajba għall-Provvista ta’ Mikrokreditu  

Il-Kummissjoni Ewropea tfittex li tippromwovi l-aħjar prattiki fil-qasam tal-mikrofinanzjament fl-Ewropa. Din hija r-raġuni għaliex il-Kummissjoni Ewropea appoġġjat it-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ sett komuni ta’ linji gwida magħrufa bħala l-Kodiċi Ewropew ta’ Kondotta Tajba għall-Provvista ta’ Mikrokreditu (il-Kodiċi).

L-għan tal-Kodiċi huwa li jistabbilixxi linji gwida tal-aħjar prattiki għall-partijiet ikkonċernati kollha fis-settur – il-finanzjaturi, l-investituri, il-klijenti, is-sidien u r-regolaturi. Hemm żewġ xenarji possibbli għall-istituzzjonijiet interessati:

  • L-istituzzjonijiet mikrofinanzjarji li mhumiex banek jistgħu jiksbu premju tal-konformità mal-Kodiċi
  • Il-banek li jipprovdu l-mikrofinanzjament jistgħu japprovaw il-Kodiċi

L-iffirmar jew l-approvazzjoni tal-Kodiċi huwa prerekwiżit għall-istituzzjonijiet ta’ mikrofinanzjament interessati li jibbenefikaw mill-appoġġ tal-UE taħt l-Istrumenti Finanzjarji tal-EaSI.

Assistenza Teknika tal-EaSI għall-finanzjament tal-intrapriżi soċjali

L-Assistenza Teknika tal-EaSI għall-finanzjament tal-intrapriżi soċjali toffri appoġġ lill-intermedjarji finanzjarji pubbliċi u privati attivi fl-ispazju tal-finanzjament tal-intrapriżi soċjali fl-Ewropa.

Is-servizzi jkopru firxa wiesgħa ta’ attivitajiet li għandhom l-għan li jibnu l-kapaċità tal-provvedituri tal-finanzjament tal-intrapriżi soċjali u li jrawmu l-iskambju u t-tixrid ta’ prattiki tajba fl-Ewropa, għal dan is-settur. Dawn jinkludu taħriġ imfassal apposta għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-intermedjarji, taħriġ ta’ tħejjija għall-investiment, taħriġ bejn il-pari, żjarat ta’ studju u sessjonijiet ta’ ħidma dwar il-finanzjament tal-intrapriżi soċjali.

Min jista’ jipparteċipa?

Il-Kummissjoni Ewropea ma tiffinanzjax direttament lill-intraprendituri jew lill-intrapriżi soċjali, iżda tippermetti lill-provvedituri ta' mikrokreditu magħżula u lill-investituri tal-intrapriżi soċjali fl-UE biex iżidu s-self.

L-organizzazzjonijiet li jistgħu japplikaw għall-finanzjament huma korpi pubbliċi u privati stabbiliti fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali u li jipprovdu mikrokreditu għal persuni u mikrointrapriżi u/jew finanzjament għal intrapriżi soċjali f'dawn il-pajjiżi.

Ixxerja din il-paġna