Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programjának mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás területe

A „Mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás” terület két tematikus szakaszt foglal magában, melyek a következők:

A terület céljai

  • A mikrofinanszírozás elérhetőségének és hozzáférhetőségének javítása a kiszolgáltatott csoportok tagjai számára, akik vállalkozásukat vagy mikrovállalkozásukat szeretnék beindítani vagy fejleszteni
  • A mikrohitel-szolgáltatók intézményi kapacitásának kiépítése
  • A szociális vállalkozások fejlesztésének támogatása, különösen a finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítése révén

Finanszírozás

EaSI garanciaeszköz

A mikrohitel-szolgáltatók és a szociális vállalkozások számára az EaSI garanciaeszköz révén 96 millió euró áll rendelkezésre. Ez a keret lehetővé fogja tenni az uniós mikrohitel-szolgáltatók és szociális beruházók számára, hogy olyan vállalkozásoknak is tudjanak finanszírozást biztosítani, amelyeknél eddig kockázati megfontolásokból erre nem volt mód. A Bizottság az EaSI garanciaeszköz kezelésével az Európai Beruházási Alapot bízta meg.

Ha Ön (közvetlen vagy viszontgaranciával vállalt) EaSI garanciára tart igényt, az Európai Beruházási Alap weboldalán jelezze szándékát a közzétett felhívás alapján.

EaSI kapacitásépítés

Az EaSI kapacitásépítési beruházási keret 16 millió eurós költségvetésből gazdálkodhat. Azoknak a pénzügyi közvetítőknek az intézményi kapacitását hivatott bővíteni, amelyek még nem működnek fenntarthatóan, és amelyeknek a fenntartható növekedéshez és fejlődéshez kockázati tőkére van szükségük. Ebből a keretből saját tőke és – kivételes esetekben – hitel finanszírozható. A Bizottság az EaSI kapacitásépítési beruházási keret kezelésével az Európai Beruházási Alapot bízta meg.

Ha Ön az EaSI kapacitásépítési beruházási keret forrásaira tart igényt, az Európai Beruházási Alap weboldalán jelezze szándékát a közzétett felhívás alapján.

Az EaSI által finanszírozott eszköz

Az EaSI által finanszírozott eszköz egy 200 millió euró összegű hitelalap. Kiemelt és alárendelt kölcsönöket nyújt mikrofinanszírozást nyújtó intézményeknek és szociális vállalkozások hitelezőinek, amelyek pedig finanszírozást biztosítanak mikrovállalkozások és szociális vállalkozások részére. 

Az EaSI által finanszírozott eszköz célja, hogy a munkahelyteremtés és a társadalmi befogadás támogatása érdekében javítsa a mikrovállalkozások, köztük az önálló vállalkozók és a kiszolgáltatott helyzetben lévőket foglalkoztatók, valamint a szociális vállalkozások finanszírozáshoz jutását.

A hitelalap az EU, az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap közötti partnerség eredményeként jött létre. A Bizottság az eszköz kezelésével az Európai Beruházási Alapot bízta meg.

Technikai segítségnyújtás

EaSI technikai segítségnyújtás mikrofinanszírozáshoz

Az „EaSI technikai segítségnyújtás mikrofinanszírozáshoz” szolgáltatás támogatást biztosít az európai mikrofinanszírozási ágazatban tevékeny állami és magán pénzügyi közvetítőknek. A tevékenységek igen széles körére vehetők igénybe szolgáltatások, melyek célja, hogy emeljék a mikrofinanszírozást nyújtó intézmények belső eljárásainak színvonalát, bővítsék a finanszírozáshoz jutás lehetőségeit, és fenntartható európai mikrofinanszírozási környezetet teremtsenek.

A szolgáltatások többek között intézményi hitelminősítésre, személyre szabott és beruházásra felkészítő képzésekre, opcionális pénzügyi vagy szociális besorolások készítésére, munkaértekezletek és tanulmányutak lebonyolítására, egy kifejezetten erre a célra létrehozott információs szolgálat (Helpdesk) fenntartására, az európai magatartási kódexszel kapcsolatos képzésekre, valamint megfelelési értékelésekre terjednek ki.

A mikrohitel nyújtására vonatkozó európai magatartási kódex  

Az Európai Bizottság Európa-szerte törekszik a mikrofinanszírozás területén bevált legjobb gyakorlatok előmozdítására. Ennek okán a Bizottság támogatta a mikrohitel nyújtására vonatkozó európai magatartási kódex néven ismert közös iránymutatások (a továbbiakban: kódex) kidolgozását és alkalmazását.

A kódex az ágazat összes érdekelt felét – finanszírozókat, beruházókat, hiteligénylőket, tulajdonosokat és szabályozókat – figyelembe véve rögzíti a bevált gyakorlatokra vonatkozó iránymutatásokat. Az érdeklődő intézmények két lehetséges forgatókönyv közül választhatnak:

  • a bankszektoron kívüli mikrofinanszírozási intézmények megfelelőségi tanúsítványt kaphatnak, ha elkötelezik magukat a kódex alkalmazása mellett,
  • a mikrofinanszírozást nyújtó bankok pedig jóváhagyhatják a kódexet.

A kódex iránti kötelezettségvállalás, illetve annak jóváhagyása előfeltétele annak, hogy a mikrofinanszírozást nyújtó intézmények részesülhessenek az EaSI pénzügyi eszközök révén nyújtott uniós támogatásban.

EaSI technikai segítségnyújtás szociális vállalkozások finanszírozásához

Az „EaSI technikai segítségnyújtás szociális vállalkozások finanszírozáshoz” szolgáltatás Európa-szerte támogatást biztosít a szociális vállalkozások finanszírozásában tevékeny állami és magán pénzügyi közvetítőknek.

A tevékenységek igen széles körére vehetők igénybe szolgáltatások, melyek célja a szociális vállalkozások finanszírozásával foglalkozó szolgáltatók kapacitásépítése, valamint az ágazaton belüli bevált gyakorlatok cseréjének és terjesztésének előmozdítása Európa-szerte. A szolgáltatások a pénzügyi közvetítők sajátos igényeire szabott és beruházásra felkészítő képzésekre, munkahelyi tapasztalatcserére, tanulmányutakra és a szociális vállalkozások finanszírozásával foglalkozó műhelyfoglalkozásokra terjednek ki.

Kiknek szól a mikrofinanszírozás és a szociális vállalkozás területe?

Az Európai Bizottság nem közvetlenül a vállalkozóknak vagy a szociális vállalkozásoknak nyújt finanszírozást, hanem lehetővé teszi meghatározott uniós mikrohitel-szolgáltatók és szociális beruházók számára, hogy növeljék hitelezési tevékenységük mértékét.

Olyan állami vagy magáncégek pályázhatnak támogatásra a program keretében, amelyek nemzeti, regionális vagy helyi szinten nyújtanak mikrohiteleket magánszemélyek és mikrovállalkozások számára és/vagy biztosítanak finanszírozást szociális vállalkozások részére.

Oldal megosztása