Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Os Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije

U okviru osi Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo podupiru se djelatnosti u dvama tematskim odjeljcima:

Ciljevi

  • Povećanje dostupnosti i raspoloživosti mikrofinanciranja za ranjive skupine koje žele osnovati ili razviti svoja poduzeća ili mikropoduzeća;
  • jačanje institucijskog kapaciteta pružatelja usluga mikrokreditiranja;
  • podupiranje razvoja socijalnih poduzeća, posebice olakšanjem pristupa financiranju.

Financiranje

Jamstvo Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije

U okviru jamstva Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije već je na raspolaganju 96 milijuna EUR za zainteresirane pružatelje mikrokredita i socijalna poduzeća. Time će se pružateljima usluga mikrokreditiranja i ulagateljima u socijalna poduzeća omogućiti da pomognu poduzetnicima koje inače zbog rizika ne bi mogli financirati. Komisija je kao ovlašteno tijelo za provedbu jamstva Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije odabrala Europski investicijski fond.

Za jamstvo (izravno ili protujamstvo) Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije odazovite se na poziv na iskaz interesa na web-mjestu Europskog investicijskog fonda.

Izgradnja kapaciteta u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije

Za mogućnosti ulaganja u izgradnju kapaciteta u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije na raspolaganju je 16 milijuna EUR. Tako se nastoji ojačati institucijski kapacitet odabranih financijskih posrednika koji još nisu postali održivi ili kojima je potreban rizični kapital kako bi održali rast i razvoj. Time su obuhvaćeni vlasnički kapital te u iznimnim slučajevima zajmovi. Komisija je kao ovlašteno tijelo za provedbu mogućnosti ulaganja u izgradnju kapaciteta u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije odabrala Europski investicijski fond.

Za mogućnosti ulaganja u izgradnju kapaciteta u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije odazovite se na poziv na iskaz interesa na web-mjestu Europskog investicijskog fonda.

Tko može sudjelovati?

Europska komisija ne financira izravno poduzetnike ni socijalna poduzeća, nego omogućuje odabranim pružateljima usluga mikrokreditiranja i ulagačima u socijalna poduzeća u EU-u da povećaju pozajmljivanje.

Za financiranje mogu se prijaviti javna i privatna tijela osnovana na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini koja pružaju usluge mikrokreditiranja osobama i mikropoduzećima i/ili financiranja za socijalna poduzeća u tim državama.

Podijeli ovu stranicu