Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Os Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije

U okviru osi Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo podupiru se djelatnosti u dvama tematskim odjeljcima:

Ciljevi

  • povećanje dostupnosti i raspoloživosti mikrofinanciranja za ranjive skupine koje žele osnovati ili razviti poduzeća ili mikropoduzeća
  • jačanje institucijskog kapaciteta pružatelja usluga mikrokreditiranja
  • podupiranje razvoja socijalnih poduzeća, posebice olakšanjem pristupa financiranju.

Financiranje

Jamstvo Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije

U okviru jamstva Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije već je na raspolaganju 96 milijuna EUR za zainteresirane pružatelje mikrokredita i socijalna poduzeća. Time će se pružateljima usluga mikrokreditiranja i ulagačima u socijalna poduzeća omogućiti da pomognu poduzetnicima koje inače zbog rizika ne bi mogli financirati. Komisija je kao ovlašteno tijelo za provedbu jamstva Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije odabrala Europski investicijski fond.

Za jamstvo (izravno ili protujamstvo) Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije odazovite se na poziv na iskaz interesa na internetskim stranicama Europskog investicijskog fonda.

Izgradnja kapaciteta u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije

Za mogućnosti ulaganja u izgradnju kapaciteta u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije na raspolaganju je 16 milijuna EUR. Tako se nastoji ojačati institucijski kapacitet odabranih financijskih posrednika koji još nisu postali održivi ili kojima je potreban rizični kapital kako bi održali rast i razvoj. Time su obuhvaćeni vlasnički kapital te u iznimnim slučajevima zajmovi. Komisija je kao ovlašteno tijelo za provedbu mogućnosti ulaganja u izgradnju kapaciteta u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije odabrala Europski investicijski fond.

Za mogućnosti ulaganja u izgradnju kapaciteta u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije odazovite se na poziv na iskaz interesa na internetskim stranicama Europskog investicijskog fonda.

Instrument koji se financira iz Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije

Instrument koji se financira iz Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije kreditni je fond od 200 milijuna EUR. Pruža nadređene i podređene zajmove mikrofinancijskim institucijama i zajmodavcima socijalnih poduzeća kako bi se potaknulo daljnje pozajmljivanje sredstava mikropoduzećima i socijalnim poduzećima. 

Tim se instrumentom nastoji poboljšati pristup financijskim sredstvima za mikropoduzeća, uključujući samozaposlene i one koji zapošljavaju ranjive skupine, te za socijalna poduzeća kako bi se poduprlo otvaranje radnih mjesta i socijalnu uključenost.

Kreditni fond je partnerstvo između EU-a, Europske investicijske banke i Europskog investicijskog fonda. Za upravitelja fonda odabran je Europski investicijski fond.

Tehnička potpora

Tehnička potpora Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije u području mikrofinanciranja

Službe tehničke potpore Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije u području mikrofinanciranja pružaju potporu javnim i privatnim financijskim posrednicima koji djeluju u sektoru mikrofinanciranja u Europi. Usluge obuhvaćaju širok raspon aktivnosti za poboljšanje kvalitete unutarnjih postupaka mikrofinancijskih institucija i pristupa financiranju te razvijanje održivog europskog ekosustava za mikrofinanciranje.

Te usluge uključuju institucijske analize, prilagođeno osposobljavanje, osposobljavanje za spremnost na ulaganje, financijske i socijalne ocjene (neobavezno), radionice i studijske posjete, prilagođenu korisničku podršku i osposobljavanje za provedbu Europskog etičkog kodeksa te ocjene usklađenosti.

Europski etički kodeks za pružanje usluga mikrokreditiranja  

Europska komisija nastoji promicati najbolju praksu u području mikrofinanciranja u Europi pa je stoga poduprla oblikovanje i provedbu zajedničkog skupa smjernica pod nazivom Europski etički kodeks za pružanje usluga mikrokreditiranja (Kodeks).

Kodeksom se nastoje utvrditi smjernice za najbolju praksu za sve dionike u sektoru: financijere, ulagače, stranke, vlasnike i regulatore. Zainteresirane institucije imaju na raspolaganju dvije mogućnosti:

  • nebankovne mikrofinancijske institucije mogu dobiti potvrdu o usklađenosti s Kodeksom
  • banke koje pružaju usluge mikrofinanciranja mogu prihvatiti Kodeks.

Pristupanje Kodeksu ili njegovo prihvaćanje je preduvjet koji moraju ispuniti mikrofinancijske institucije koje žele primati potporu u okviru financijskih instrumenata Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije.

Tehnička pomoć iz Programa EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije namijenjena financiranju socijalnih poduzeća

Tehnička pomoć iz Programa EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije namijenjena financiranju socijalnih poduzeća pruža potporu javnim i privatnim financijskim posrednicima koji djeluju u sektoru financiranja socijalnih poduzeća u Europi.

Usluge obuhvaćaju širok raspon aktivnosti za jačanje kapaciteta pružatelja usluga financiranja socijalnih poduzeća te za poticanje razmjene i širenja dobre prakse u Europi u tom sektoru. Uključuju osposobljavanje prilagođeno posebnim potrebama posrednika, osposobljavanje za spremnost na ulaganje, uzajamno osposobljavanje, studijske posjete i radionice za financiranje socijalnih poduzeća.

Tko može sudjelovati?

Europska komisija ne financira izravno poduzetnike ni socijalna poduzeća, nego omogućuje odabranim pružateljima usluga mikrokreditiranja i ulagačima u socijalna poduzeća u EU-u da povećaju pozajmljivanje.

Za financiranje se mogu prijaviti javna i privatna tijela osnovana na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini koja pružaju usluge mikrokreditiranja osobama i mikropoduzećima i/ili usluge financiranja socijalnim poduzećima u tim zemljama.

Podijeli ovu stranicu