Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap – en del av Easi

Inom delen mikrofinansiering och socialt entreprenörskap stöds två områden:

Mål

  • Öka tillgången på mikrofinansiering och göra det lättare för utsatta grupper att få finansiering för att starta eller vidareutveckla egna företag och mikroföretag.
  • Bygga upp mikrokreditgivarnas institutionella kapacitet.
  • Stödja framväxten av sociala företag, särskilt genom att göra det lättare att få finansiering.

Finansiering

Easi-garantin

Intresserade mikrokreditgivare och sociala företag kan söka totalt 96 miljoner euro från Easi-garantin för att nå ut till entreprenörer som de tidigare inte kunnat finansiera på grund av riskerna. Europeiska investeringsfonden har fått i uppdrag av kommissionen att genomföra garantin.

Du kan ansöka om finansiering via Easi-garantin (direkt garanti eller motgaranti) genom att svara på en intresseanmälan på Europeiska investeringsfondens webbplats.

Bygga upp kapacitet

Den nya Easi-delen för ökad investeringskapacitet ska stödja finansiella mellanhänder som ännu inte har uppnått hållbarhet eller behöver riskkapital för att säkra sin tillväxt och utveckling. Det totala anslaget på 16 miljoner euro omfattar eget kapital och, i undantagsfall, lån. Europeiska investeringsfonden har fått i uppdrag av kommissionen att genomföra den nya Easi-delen.

Du kan ansöka om medel för ökad investeringskapacitet genom att svara på en intresseanmälan på Europeiska investeringsfondens webbplats.

Vem kan delta?

EU-kommissionen finansierar inte direkt företagare eller sociala företag utan gör det möjligt för utvalda mikrokreditgivare och den sociala investeringsmarknaden i EU att öka sin utlåning.

Offentliga och privata organ på nationell, regional eller lokal nivå kan ansöka om finansiering och erbjuda mikrokrediter till personer och mikroföretag och finansiering för sociala företag i de här länderna.

Dela den här sidan