Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Sklop Mikrofinanciranje in socialno podjetništvo

Sklop Mikrofinanciranje in socialno podjetništvo iz Programa za zaposlovanje in socialne inovacije finančno podpira ukrepe na dveh tematskih področjih:

Namen

  • Povečati dostopnost in razpoložljivost mikrofinanciranja za pripadnike ranljivih skupin, ki želijo ustanoviti ali razširiti mikropodjetje oziroma poslovanje.
  • Povečati institucionalno zmogljivost ponudnikov mikrokreditov.
  • Podpreti razvoj socialnih podjetij, predvsem z večjo dostopnostjo finančnih sredstev.

Financiranje

Jamstveni instrument programa EaSI

Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) zainteresiranim ponudnikom mikrokreditov in socialnim podjetjem že ponuja jamstva v višini 96 milijonov evrov. Jamstva bodo ponudnikom mikrokreditov in vlagateljem v socialna podjetja omogočila financiranje podjetnikov, ki jih zaradi finančnega tveganja sicer ne bi mogli. Evropska komisija je za pooblaščeni subjekt, ki upravlja jamstva programa EaSI, izbrala Evropski investicijski sklad.

Za pridobitev jamstva programa EaSI (neposrednega ali posrednega) se je treba prijaviti na razpis na spletišču Evropskega investicijskega sklada.

Naložbeni instrument programa EaSI za krepitev zmogljivosti

Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) je naložbenemu instrumentu za krepitev zmogljivosti namenil 16 milijonov evrov. Namen naložb je krepitev institucionalne zmogljivosti izbranih finančnih posrednikov, ki še ne poslujejo finančno vzdržno oziroma potrebujejo tvegani kapital za svojo rast in razvoj.  Financiranje je v obliki lastniškega kapitala, v izjemnih primerih v obliki posojil. Evropska komisija je za pooblaščeni subjekt, ki upravlja naložbeni instrument programa EaSI za krepitev zmogljivosti, izbrala Evropski investicijski sklad.

Za pridobitev sredstev naložbenega instrumenta programa EaSI za krepitev zmogljivosti se je treba prijaviti na razpis na spletišču Evropskega investicijskega sklada.

Sodelovanje v programu

Evropska komisija ne financira neposredno podjetnikov in socialnih podjetij, pač pa omogoča izbranim ponudnikom mikrokreditov in vlagateljem v socialna podjetja, da povečajo svojo zmogljivost kreditiranja.

Za finančna sredstva lahko zaprosijo organizacije javnega in zasebnega sektorja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki v zgoraj navedenih državah ponujajo mikrokredite zasebnikom in mikropodjetjem oziroma vlagajo v socialna podjetja.

Povej naprej