Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap als pijler van EaSI

De pijler Microfinanciering en sociaal ondernemerschap steunt activiteiten in twee thematische sectoren:

Doelstellingen

  • de toegang tot en beschikbaarheid van microfinanciering verbeteren voor kwetsbare groepen die een bedrijf willen opzetten of laten groeien en voor micro-ondernemingen
  • de institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers opbouwen
  • de ontwikkeling van sociale ondernemingen ondersteunen, met name door een vlottere toegang tot financiering

Financiering

EaSI-garanties

Er is al 96 miljoen euro beschikbaar voor geïnteresseerde microkredietverstrekkers en investeerders in sociaal ondernemerschap via de EaSI-garantie. Deze biedt microkredietverstrekkers en investeerders in sociale ondernemingen de mogelijkheid ondernemers te steunen die zij vanwege de risico's anders geen financiering hadden kunnen geven. De Commissie heeft het Europese Investeringsfonds aangewezen als de partij die de EaSI-garantie moet uitvoeren.

EaSI-garanties (directe garanties of tegengaranties) kunnen worden aangevraagd door te reageren op een oproep tot indiening van blijken van belangstelling op de website van het Europees Investeringsfonds.

Opbouw EaSI-capaciteit

Er is 16 miljoen euro beschikbaar via het EaSI Capacity Building Investments Window. Dit moet de institutionele capaciteit opbouwen van geselecteerde financiële intermediairs die nog niet op eigen benen kunnen staan of die risicokapitaal nodig hebben voor hun groei en ontwikkeling. Het betreft deelnemingen en in uitzonderlijke gevallen ook leningen. De Commissie heeft het Europese Investeringsfonds aangewezen als de partij die het EaSI Capacity Building Investments Window moet uitvoeren.

Deelname aan het EaSI Capacity Building Investments Window kan worden aangevraagd door te reageren op een oproep tot indiening van blijken van belangstelling op de website van het Europees Investeringsfonds.

Wie kan deelnemen?

De Europese Commissie financiert ondernemers of sociale ondernemingen niet rechtstreeks: zij stelt geselecteerde microkredietverstrekkers en investeerders in sociaal ondernemerschap in de EU in staat om meer geld uit te lenen.

Organisaties die voor financiering in aanmerking komen, zijn openbare en particuliere instanties op nationaal, regionaal of lokaal niveau die microkredieten verstrekken aan natuurlijke personen en micro-ondernemingen of in sociaal ondernemerschap investeren.

Delen