Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Pracovné úrazy a choroby z povolania

Tieto pravidlá sa uplatnia v prípade, že žijete a ste poistení v členskom štáte EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku a utrpíte pracovný úraz alebo vás postihne choroba z povolania.

Informujte vašu poisťovňu

Vašu poisťovňu musíte informovať hneď, ako dôjde k pracovnému úrazu alebo v čase prvého zistenia choroby z povolania. V prípade, že to nespravíte, môže to negatívne ovplyvniť váš nárok na dávky. V každom štáte platia odlišné pravidlá, spýtajte sa preto vašej poisťovne, aké kroky musíte vykonať. Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Ktorý štát zodpovedá za vašu zdravotnú starostlivosť?

Za poskytovanie všetkých vecných nemocenských dávok, napr. zdravotnej starostlivosti a liekov, zodpovedá štát, kde máte bydlisko. V prípade, že v tomto štáte nie ste poistení, mali by ste požiadať svoju poisťovňu o vystavenie dokumentu DA1, ktorý poskytuje podrobné údaje o úraze alebo chorobe. Ak chcete dávky poberať v štáte, v ktorom žijete alebo v ktorom sa zdržiavate, musíte tento dokument následne doručiť miestnej príslušnej inštitúcii v tejto krajine. Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

 Zistite si informácie o vašich právach v jednotlivých krajinách

Ktorý štát platí peňažné dávky?

Za výplatu peňažných dávok v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania vždy zodpovedá krajina, kde ste poistení.

Liečba v zahraničí

V prípade, že máte záujem vycestovať na účely liečby pracovného úrazu alebo choroby z povolania do iného členského štátu EÚ, na Island, do Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska, nemôže vám vaša poisťovňa zamietnuť vydanie potrebného povolenia, ak liečbu nie je možné poskytnúť vo vašej krajine v časovom limite, ktorý je lekársky odôvodniteľný. Prečítajte si viac informácií na našich stránkach venovaných plánovanej liečbe 

Ďalšie informácie

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si najčastejšie otázky

Nenašli ste žiadnu odpoveď?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Stále máte nevyriešený problém?

Vaše práva na sociálne zabezpečenie a zdravotnú starostlivosť v inej krajine EÚ na portáli Vaša Európa
Spýtajte sa služby Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Vyriešte problémy so zahraničnými orgánmi štátnej správy (SOLVIT)
Právne poradenstvo na stránkach Vaša Európa – Poradenstvo

Súvisiace správy

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku