Заетост, социални въпроси и приобщаване

Трудови злополуки и професионални болести

Следните правила се прилагат, ако живеете и сте осигурени в страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария и станете жертва на трудова злополука или професионална болест.

Информиране на застрахователната институция

Трябва да информирате вашата застрахователна институция, веднага след като претърпите трудова злополука или след като за пръв път ви е поставена диагноза за професионална болест. Ако не го сторите, това може да има отрицателни последствия върху правото ви на обезщетение. Във всяка страна важат различни правила, така че попитайте вашата институция какви действия трябва да предприемете. Използвайте нашия указател на институциите

Коя страна отговаря за вашето лечение?

Страната, в която пребивавате, отговоря за предоставянето на всички обезщетения в натура, например лечение и лекарства. Ако не сте осигурени там, трябва да поискате от вашата застрахователна институция формуляр DA1, като посочите подробности за злополуката или болестта. След това трябва да представите формуляра на компетентната институция в страната, където живеете или пребивавате, за да получите обезщетенията там. Използвайте нашия указател на институциите

Запознайте се с правата си във всяка отделна страна

Коя страна изплаща вашите парични обезщетения?

Страната, в която сте осигурени, винаги е тази, която отговаря за изплащането на вашите парични обезщетения във връзка с трудова злополука или професионална болест.

Лечение в чужбина

Ако желаете да отидете в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, за да се лекувате във връзка с трудова злополука или професионална болест, вашата застрахователна институция няма право да ви откаже необходимото разрешение, когато лечението, от което се нуждаете, не може да ви бъде осигурено във вашата страна в оправдан от медицинска гледна точка срок. За повече информация вижте нашите страници, посветени на планираното лечение

Допълнителна информация

За допълнителна информация вижте нашите често задавани въпроси

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате някакъв проблем?

Научете повече за вашите социалноосигурителни и здравни права в друга страна от ЕС (Вашата Европа)
Задайте своя въпрос чрез Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Свържете се със СОЛВИТ при проблеми с национална администрация
Получете правен съвет от Вашата Европа — Съвети

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница