Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Arbeidsongevallen en beroepsziekten

De volgende regels gelden als u in een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland woont en verzekerd bent, en u door een arbeidsongeval of een beroepsziekte wordt getroffen.

Breng uw zorgverzekeraar op de hoogte

U moet uw zorgverzekeraar op de hoogte brengen wanneer het arbeidsongeval zich voordoet of wanneer de diagnose van de beroepsziekte voor de eerste keer wordt gesteld. Als u dat niet doet, heeft dat mogelijk negatieve gevolgen voor uw recht op een uitkering. Elk land heeft verschillende regels. Vraag uw zorgverzekeraar daarom welke stappen u moet nemen. Zoek een contactorgaan in onze lijst

Welk land is verantwoordelijk voor uw gezondheidszorg?

Het land waar u woont, is verantwoordelijk voor alle verstrekkingen, zoals gezondheidszorg en medicijnen. Als u daar niet verzekerd bent, dan moet u uw zorgverzekeraar om een DA1-document vragen en meer informatie over het ongeval of de ziekte geven. Daarna moet u het DA1-document bezorgen aan de bevoegde instantie van het land waar u woont of verblijft, om daar de verstrekkingen te ontvangen. Zoek een contactorgaan in onze lijst

Uw rechten, land per land

Welk land betaalt uw uitkering?

Het land waar u verzekerd bent, is altijd verantwoordelijk voor het betalen van uitkeringen met betrekking tot een arbeidsongeval of een beroepsziekte.

Zorg in het buitenland

Als u naar een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland wilt reizen voor een specifieke behandeling voor een arbeidsongeval of beroepsziekte, dan mag uw zorgverzekeraar de vereiste toestemming daarvoor niet weigeren als de nodige behandeling niet binnen een medisch verantwoorde tijdslimiet uitgevoerd kan worden. Lees meer op onze pagina's over geplande zorg.

Meer informatie

Raadpleeg onze veelgestelde vragen voor meer informatie.

Hebt u nog hulp nodig?

Hebt u de juiste informatie niet gevonden? Hebt u een probleem?

Meer over uw recht op sociale zekerheid en gezondheidszorg in een ander EU-land (Uw Europa)
Stel een vraag aan Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Hulp bij problemen met overheidsinstanties (SOLVIT)
Juridisch advies van Uw Europa – Advies.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen