Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Nesreče pri delu, poklicne bolezni

Navedena pravila veljajo za vse prebivalce in zavarovance v državah članicah EU, Lihtenštajnu, Švici, na Islandiji ali Norveškem, ki se ponesrečijo pri delu ali imajo poklicno bolezen.

Obvestite pristojni zavod za zavarovanje

Zavod za zavarovanje morate obvestiti, takoj ko se zgodi nesreča pri delu ali ko je poklicna bolezen prvič diagnosticirana. V nasprotnem primeru so lahko vaše pravice okrnjene. Vsaka država ima svoje predpise, zato se pri pristojnem zavodu za zavarovanje pozanimajte o ustreznem postopku. Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Katera država je pristojna za zdravstveno varstvo?

Za vse zdravstvene storitve (npr. zdravljenje in zdravila) je pristojna država prebivališča. Če v državi prebivališča niste zavarovani, morate pri svojem zavodu za zavarovanje zaprositi za obrazec DA1, v katerem navedete podatke o nesreči oziroma bolezni. Izpolnjeni obrazec nato predložite pristojnemu zavodu v državi začasnega bivanja, da boste tam upravičeni do zdravstvenih storitev. Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Socialne pravice po državah

Katera država izplača denarno nadomestilo?

Za vsa denarna nadomestila v primeru nesreče pri delu ali poklicne bolezni je pristojna država, v kateri ste zavarovani.

Zdravljenje v tujini

Če želite oditi na zdravljenje poklicne bolezni ali posledic nesreče pri delu v drugo državo članico EU, Lihtenštajn, Švico, na Islandijo ali Norveško in tega zdravljenja v državi prebivališča ne morete prejeti v zdravstveno utemeljenem roku, vam mora pristojni zavod za zavarovanje vlogo za zdravljenje v tujini odobriti. Več informacij boste našli na naših straneh o načrtovanem zdravljenju

Več informacij

Informacije boste našli tudi v odgovorih na pogosta vprašanja

Pomoč

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Pozanimajte se o sistemu socialne varnosti in zdravstvenega varstva v drugi državi članice EU (Tvoja Evropa)
Europe Direct – vaša vprašanja 00800 6 7 8 9 10 11
SOLVIT – reševanje težav z upravnimi organi
Tvoja Evropa – pravni nasveti

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej