Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar

Följande regler gäller om du bor och är försäkrad i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz och råkar ut för en olycka på jobbet eller drabbas av en arbetssjukdom.

Informera din försäkringsinstitution

Du måste anmäla till din försäkringsinstitution att du har råkat ut för en olycka på jobbet eller att du har fått en arbetssjukdom diagnostiserad för första gången. Gör du inte det, kan det påverka din rätt till förmåner. Varje land har sina egna regler, så fråga din institution vad du måste göra. Hitta en institution i vår kontaktlista

Vilket land ansvarar för min vård?

Det är landet där du bor som ansvarar för alla naturaförmåner, dvs. vård och läkemedel. Om du inte är försäkrad där, måste du be din försäkringsinstitution om ett DA1-intyg som innehåller uppgifter om olyckan eller sjukdomen. Sedan ska du ge DA1-intyget till den behöriga institutionen i det land där du bor eller vistas för att få dina förmåner där.

Hitta en institution i vår kontaktlista

Läs om dina rättigheter i de olika länderna

Vilket land betalar min ersättning?

Det är alltid landet där du är försäkrad som ska betala dina kontantförmåner vid en arbetsplatsolycka eller arbetssjukdom.

Kan jag få vård utomlands?

Om du vill resa till ett annat EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz för att vårdas för skador efter en arbetsplatsolycka eller arbetssjukdom, kan din försäkringsinstitution inte vägra dig tillstånd om det är omöjligt för dig att få den vård du behöver i det land där du befinner dig inom en tid som är medicinskt försvarbar.  Läs mer om planerad vård utomlands 

Läs mer

Mer information hittar du under vanliga frågor

Behöver du mer hjälp?

Hittade du inte svar på din fråga? Har du fler frågor?

Läs mer om din socialförsäkring och din rätt till vård i andra EU-länder (Ditt Europa)
Ställ din fråga till Europa direkt 00800 6 7 8 9 10 11
Lös problem med nationella myndigheter i ett annat EU-land (Solvit)
Få juridisk rådgivning från Ditt Europa – Rådgivning

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan