Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Timpistí ag an obair agus galair cheirde

Cuirtear na rialacha seo a leanas i bhfeidhm má tá cónaí ort agus má tá tú árachaithe i dtír an AE, san Íoslainn, i Lichtinstéin, san Iorua nó san Eilvéis agus má tharlaíonn timpiste ag an obair nó má thagann galar ceirde ort.

D'institiúid árachais a chur ar an eolas

Ní mór duit d'institiúid árachais a chur ar an eolas nuair a tharlaíonn an timpiste ag an obair nó nuair a dhéantar galar gairmiúil a dhiagnóisiú den chéad uair. Mura ndéantar amhlaidh, is féidir tionchar diúltach a bheith aige ar do theidlíocht sochar. Tá a rialacha féin ag gach tír, mar sin iarr ar d'institiúid cad iad na bearta is gá a dhéanamh.
Bain úsáid as ár n-eolaire chun institiúid teagmhála a aimsiú

Cén tír atá freagrach as do chúram sláinte?

Tá an tír ina bhfuil cónaí ort freagrach as na sochair chomhchineáil go léir a sholáthar, m.sh. an cúram sláinte agus cógas. Mura bhfuil tú árachaithe sa tír sin, ní mór duit doiciméad DA1 a iarraidh ar d'institiúid árachais inar féidir mionsonraí na timpiste nó an ghalair a thabhairt. Ní mór duit ansin an DA1 a thabhairt don institiúid inniúil sa tír ina bhfuil cónaí ort, nó ina bhfuil tú ag fanacht, chun sochair a fháil sa tír sin.
Bain úsáid as ár n-eolaire chun institiúid teagmhála a aimsiú

Faigh amach faoi do chearta de réir tíre

Cén tír a íocann as do shochair airgid?

Tá an tír ina bhfuil tú árachaithe freagrach i gcónaí as do shochair airgid a íoc leat i leith timpiste ag an obair nó galair cheirde.

Cóir leighis a fháil thar lear

Más mian leat taisteal go dtí tír eile an AE, an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua nó an Eilvéis go speisialta chun cóir leighis a fháil ar thimpiste ag an obair nó ar ghalar ceirde, ní mór do d'institiúid árachais an t-údarú riachtanach a sholáthar, fiú murar féidir an chóir leighis a sholáthar laistigh de theorainn ama atá inchosanta ó thaobh na liachta de.
Tá tuilleadh faisnéise le fáil ar ár leathanaigh maidir le cóir leighis phleanáilte

Tuilleadh faisnéise

Scrúdaigh ár gceisteanna coitianta chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Níl aon nuacht ghaolmhar ann le sé mhí.

An leathanach seo a chomhroinnt: