Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Cad iad na cearta atá agat?

Baineann na rialacha maidir le comhordú slándála sóisialta san AE, san Íoslainn, i Lichtinstéin, san Iorua agus san Eilvéis le reachtaíocht náisiúnta ar:

Agus mar is rialacháin iad, baineann na rialacha comhordaithe go díreach i ngach tír de chuid an AE. Is é sin le rá, ní foláir do na húdaráis agus riaracháin náisiúnta, do na hinstitiúidí slándála sóisialta agus do na cúirteanna iad a chomhlíonadh. Fiú nuair a bhíonn dlíthe náisiúnta i gcoimhlint leo, is le rialacha an AE an tosaíocht.

Is féidir go mbeidh deacracht ann cinneadh má tá sochar ar leith clúdaithe faoi na rialacha comhordaithe. Déan teagmháil le d'institiúid slándála sóisialta le fáil amach faoi.
Úsáid ár n-eolaire le hinstitiúid teagmhála a aimsiú

Na rudaí nach bhfuil clúdaithe

  • Ní thabharfar líon áirithe sochair speisialta airgid nach bhfuil bunaithe ar ranníocaíochtaí (sochair neamh-ranníocach) ach amháin ag costas na hinstitiúide i do thír chónaithe. Den chuid is mó íoctar na sochair sin le daoine a bhfuil a gcuid pinsin nó ioncaim faoi leibhéal áirithe. Ní íocfar iad má tá tú i do chónaí i dtír eile. Tá na sochair sin liostaithe in Innéacs X de Rialachán 883/2004.
  • Ní bhaineann comhordú an AE le cúnamh sóisialta agus liachta: deonófar na sochair sin ar bhunús d'acmhainne de ghnáth.
  • Ní bhaineann comhordú an AE le cúrsaí cánachais. Iarr faisnéis faoi do chás féin ar na húdaráis chánachais i do thír féin.

An leathanach seo a chomhroinnt: