Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības

Šie noteikumi attiecas uz jums, ja dzīvojat un esat apdrošināts kādā ES dalībvalstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē un jums darbā ir noticis nelaimes gadījums vai esat saslimis ar arodslimību.

Informējiet savu sociālās apdrošināšanas iestādi

Jums jāinformē sava sociālās apdrošināšanas iestāde, kad noticis nelaimes gadījums darbā vai pirmoreiz atklāta arodslimība. To nedarot, var ciest jūsu tiesības uz pabalstu. Katrā valstī noteikumi atšķiras, tāpēc vislabāk pavaicājiet savai sociālās apdrošināšanas iestādei, kas tieši jādara. Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

Kura valsts atbild par jūsu veselības aprūpi?

Valsts, kur jūs dzīvojat, atbild par pabalstu sniegšanu natūrā, t.i., ārstēšanos un zālēm. Ja neesat tur apdrošināts, jums savā sociālās apdrošināšanas iestādē jāpieprasa DA1 dokuments, kurā sniegtas ziņas par negadījumu vai slimību. Tad DA1 jāiesniedz kompetentajai iestādei jūsu pastāvīgās vai pagaidu dzīvesvietas valstī, lai tur saņemtu pabalstu. Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

Uzziniet, kādas ir jūsu tiesības katrā valstī

Kura valsts izmaksā pabalstu skaidrā naudā?

Valsts, kurā esat apdrošināts, allaž atbild par skaidras naudas pabalstu izmaksu, ja noticis nelaimes gadījums darbā vai esat saslimis ar arodslimību.

Veselības aprūpe ārzemēs

Ja vēlaties doties uz citu ES dalībvalsti, Īslandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju vai Šveici, lai ārstētos pēc nelaimes gadījuma darbā vai no arodslimības, jūsu sociālās apdrošināšanas iestāde nedrīkst liegt atļauju, ja jūs vajadzīgo ārstēšanos nevarat saņemt ārsta noteiktā termiņā.  Vairāk uzzināsit mūsu lapās par plānotu ārstēšanos. 

Sīkāka informācija

Papildinformāciju uzzināsit, ieskatoties bieži uzdotajos jautājumos

Jums vēl vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma?

Uzziniet par savām tiesībām uz sociālo nodrošinājumu un veselības aprūpi citā ES valstī (“Tava Eiropa”)
Uzdot jautājumu dienestam “Europe Direct” 00800 6 7 8 9 10 11
Atrisināt problēmas ar valsts iestādēm (SOLVIT)
Saņemt juridisku padomu portālā “Tava Eiropa”

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: