Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pokud žijete a jste pojištěni v členském státě EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku a utrpíte pracovní úraz či vás postihne nemoc z povolání, vztahují se na vás následující pravidla.

Nahlaste úraz či nemoc vaší pojišťovně

Když utrpíte pracovní úraz nebo je u vás zjištěna nemoc z povolání, musíte to vaší pojišťovně okamžitě nahlásit. Pokud to neuděláte, může to negativně ovlivnit váš nárok na dávky. Každý členský stát má jiná pravidla. Podrobný přehled kroků, které musíte učinit, vám proto podá příslušný úřad vaší země. Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Další informace o vašich právech v jednotlivých zemích

Která země zodpovídá za vaši zdravotní péči?

Za veškeré věcné dávky, za něž se považuje například zdravotní péče a léky, zodpovídá zem vašeho bydliště. Nejste-li v dané zemi pojištěni, musíte si u své pojišťovny vyžádat formulář DA1, ve kterém poskytnete údaje o svém úrazu nebo nemoci. Přejete-li si pobírat dávky v zemi, v níž žijete či pobýváte, je třeba tento formulář předložit příslušnému úřadu této země. Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Která země vyplácí vaše peněžité dávky?

Země, ve které máte pojištění, je vždy zodpovědná za vyplácení vašich peněžitých dávek, jež souvisí s pracovním úrazem či nemocí z povolání.

Léčba v zahraničí

Přejete si vycestovat do jiné země EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska či Švýcarsku za účelem léčby vašeho pracovního úrazu či nemoci z povolání? Vaše pojišťovna je povinna vám vystavit požadované povolení v případě, že vám léčba, kterou potřebujete, nemůže být poskytnuta ve vaší zemi v časovém rozmezí, které je z lékařského hlediska přijatelné. Více informací naleznete na našich stránkách plánované lékařské péče

Další informace

Potřebujete-li další informace, nahlédněte do našich častých dotazů

Potřebujete poradit?

Nenašli jste informaci, kterou hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením určitého problému?

Zjistěte si více o vašich právech na sociální zabezpečení a zdravotní péči v jiných zemích EU na stránkách Vaše Evropa
Kontaktujte službu Europe Direct 00 800 6 7 8 9 10 11
Narazíte-li v zahraničí na problém s vnitrostátním správním orgánem, obracejte se na síť SOLVIT.
O právní radu můžete požádat na stránkách Vaše Evropa – Poradenství

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku