Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos

Jei gyvenate ir esate apdraustas ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, ir darbe patiriate nelaimingą atsitikimą arba susergate profesine liga, jums taikomos toliau aprašytos taisyklės.

Praneškite savo draudimo įstaigai

Apie darbe įvykusį nelaimingą atsitikimą arba pirmą kartą diagnozuotą profesinę ligą turite pranešti savo draudimo įstaigai. Jei to nepadarysite, galite netekti teisės į išmokas. Kiekvienos šalies taisyklės skiriasi, todėl pasiteiraukite savo draudimo įstaigos, ką reikia daryti. Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Kuri šalis turi rūpintis jūsų sveikatos priežiūra?

Jūsų gyvenamoji šalis turi teikti jums bet kokias išmokas natūra, pavyzdžiui, sveikatos priežiūrą ir vaistus. Jei joje nesate apdraustas, turite paprašyti savo draudimo įstaigos išduoti jums dokumentą DA1, kuriame turėtumėte aprašyti savo nelaimingą atsitikimą arba ligą. Šį dokumentą DA1 turite perduoti šalies, kurioje gyvenate arba lankotės, kompetentingai įstaigai, kad galėtumėte gauti išmokas toje šalyje. Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

 Sužinokite apie savo teises įvairiose ES šalyse

Kuri šalis turi mokėti jums išmokas pinigais?

Jei darbe patyrėte nelaimingą atsitikimą arba susirgote profesine liga, šalis, kurioje esate apdraustas, visais atvejais turi mokėti jums išmokas pinigais.

Gydymas užsienyje

Jei darbe patyrėte nelaimingą atsitikimą ar susirgote profesine liga ir norite vykti gydytis į kitą ES šalį, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją arba Šveicariją, jūsų draudimo įstaiga negali atsisakyti suteikti jums leidimo tai daryti, jei reikiamo gydymo toje pačioje šalyje neįmanoma gauti per medicininiu požiūriu pagrįstą laikotarpį.  Daugiau informacijos mūsų puslapiuose apie planinį medicininį gydymą 

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos skyrelyje Dažniausiai užduodami klausimai

Reikia tolesnės pagalbos?

Neradote norimos informacijos? Nepavyksta išspręsti problemos?

Sužinokite daugiau apie savo socialinę apsaugą ir sveikatos priežiūros teises kitoje ES šalyje (Jūsų Europa)
Pateikite užklausą per „Europe Direct“ 00800 6 7 8 9 10 11
Išspręskite problemas su nacionaline administracija (SOLVIT)
Paprašykite tarnybos „Jūsų Europos patarėjas“ teisinės konsultacijos

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį