Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Tööõnnetused ja kutsehaigused

Kui elate ja olete kindlustatud mõnes ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis ning teil juhtub tööõnnetus või te põete mõnda kutsehaigust, siis kohaldatakse allpool esitatud eeskirju.

Kindlustusasutuse teavitamine

Peate teavitama oma kindlustusasutust siis, kui õnnetus juhtub või kui kutsehaigus on esimest korda diagnoositud. Kui te seda ei tee, siis võib see negatiivselt mõjutada teie õigust saada hüvitist. Eeskirjad on riigiti erinevad. Uurige oma kindlustusasutuselt, kuidas peaksite toimima. Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Milline riik vastutab tervishoiu eest?

Mitterahaliste hüvitiste, nt tervishoiuteenuste ja ravimite, võimaldamise eest vastutab teie elukohariik. Kui te ei ole selles riigis kindlustatud, siis peate paluma oma kindlustusasutuselt õnnetuse või haiguse üksikasju täpsustava DA1-vormi. Hüvitiste saamiseks oma elukohariigis peate kõnealuse vormi esitama oma elukohariigi pädevale asutusele. Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Tutvuge oma õigustega riikide kaupa

Milline riik maksab rahalisi hüvitisi?

Õnnetuse või kutsehaigusega seotud rahaliste hüvitiste maksmise eest vastutab alati see riik, kus olete kindlustatud.

Ravi välismaal

Kui soovite tööõnnetuse või kutsehaiguse korral saada ravi mõnes muus ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis, siis ei või teie kindlustusasutus nõutava loa andmisest keelduda, kui vajalikku ravi ei ole võimalik pakkuda meditsiiniliselt põhjendatud ajavahemikus. Täiendavat teavet leiate plaanilist ravi käsitlevatelt lehekülgedelt

Lisateave

Lisateabe saamiseks tutvuge korduma kippuvate küsimustega

Vajate veel abi?

Ka te ei ole leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendamist vajav probleem?

Tutvuge oma sotsiaalkindlustus- ja tervishoiualaste õigustega teistes ELi riikides (Teie Euroopa)
Esitage päring talituse Europe Direct vahendusel 00800 6 7 8 9 10 11
Lahendage riiklike ametiasutustega tekkinud probleem (SOLVIT)
Küsige õigusalast abi teenistuselt Teie Euroopa Nõuanne

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte