Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Seuraavat säännöt koskevat työtapaturman uhriksi joutunutta tai ammattitautia sairastavaa henkilöä, joka asuu ja on vakuutettu EU:n jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä.

Ilmoita sosiaaliturvalaitokselle

Jos henkilölle sattuu työtapaturma tai hänellä havaitaan ammattitauti, hänen on ilmoitettava siitä sosiaaliturvalaitokselle. Ellei hän tee sitä, hänen mahdollisuutensa saada korvauksia voivat heikentyä. Eri maissa on tässä asiassa erilaiset säännöt, joten kannattaa kysyä omalta sosiaaliturvalaitokselta, miten asiassa on meneteltävä. Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Mikä maa vastaa terveydenhuollosta? 

Maa, jossa henkilö asuu, vastaa luontoisetuuksista, kuten terveydenhuollosta ja lääkkeistä. Ellei henkilö ole vakuutettu asuinmaassaan, hänen on pyydettävä omalta sosiaaliturvalaitokseltaan DA1-asiakirja, jossa on tiedot työtapaturmasta tai ammattitaudista. DA1-asiakirja on toimitettava asuin- tai oleskelumaan toimivaltaiselle laitokselle etuuksien saamiseksi kyseisestä maasta. Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

 Tietoa sosiaaliturvaoikeuksista maittain

Mikä maa maksaa rahaetuudet? 

Maa, jossa henkilö on vakuutettu, vastaa aina työtapaturmien ja ammattitautien perusteella maksettavista rahallisista etuuksista.

Hoitoonpääsy ulkomailla 

Jos henkilö haluaa matkustaa toiseen EU:n jäsenvaltioon, Islantiin, Liechtensteiniin, Norjaan tai Sveitsiin saamaan hoitoa työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi, hän tarvitsee siihen luvan omalta sosiaaliturvalaitokseltaan. Lupa on myönnettävä, jos kyseiselle henkilölle ei voida antaa tarvittavaa hoitoa omassa maassa lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa.  Lisätietoja asiasta on ennalta suunniteltua hoitoa käsittelevillä sivuilla. 

Lisätietoja

Katso lisätietoja Usein kysyttyä -osiosta.

Aiheeseen liittyvät uutiset

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu