Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Mitkä ovat oikeutesi?

EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevia sääntöjä sovelletaan EU:ssa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä seuraavien alojen kansalliseen lainsäädäntöön:

Yhteensovittamissäännöt on annettu asetuksissa, joita on sovellettava suoraan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Toisin sanoen kansallisten viranomaisten ja hallintoelinten sekä sosiaaliturvalaitosten ja tuomioistuinten on otettava ne huomioon. EU:n sääntöjä on noudatettava ensisijaisesti silloinkin, kun kansalliset lait ovat niiden kanssa ristiriidassa.

Joskus on vaikea tietää, kuuluuko jokin etuus yhteensovittamista koskevien sääntöjen piiriin. Kysy asiaa omasta sosiaaliturvalaitoksestasi. 
Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Mihin sääntöjä ei sovelleta? 

  • Joitakin rahallisia etuuksia, jotka eivät edellytä sosiaaliturvamaksujen maksamista, voi saada vain omasta asuinvaltiosta ja kyseisen valtion sosiaaliturvalaitoksen kustantamina. Useimmissa tapauksissa näitä etuuksia maksetaan henkilöille, joiden tulot ovat alle tietyn tason. Niitä ei makseta, jos asuu toisessa maassa. Kyseiset etuudet luetellaan asetuksen N:o 883/2004 liitteessä X.
  • EU:n yhteensovittamista ei sovelleta sosiaali- ja terveydenhuoltoon: nämä etuudet myönnetään yleensä henkilön taloudellisen tilanteen perusteella. 
  • EU:n yhteensovittamista ei sovelleta verotukseen. Tiedustele tapauskohtaisia tietoja oman maasi veroviranomaisilta. 

Jaa tämä sivu