Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Følgende regler er gældende, hvis du bor og er forsikret i et EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, og du kommer ud for en arbejdsulykke eller bliver ramt af en erhvervssygdom.

Underret din forsikringsinstitution

Du skal underrette din forsikringsinstitution, når arbejdsulykken finder sted, eller du første gang bliver diagnosticeret med en erhvervssygdom. Hvis du undlader at gøre dette, kan det gå ud over din ret til ydelser. Hvert land har sine egne regler, så spørg din institution om, hvad du skal gøre. Find en kontaktinstitution i vores katalog

Hvilket land er ansvarligt for din lægebehandling?

Det land, hvor du er bosat, er ansvarligt for udbetaling af alle ydelser, f.eks. til lægehjælp og medicin. Hvis du ikke er forsikret i dit bopælsland, skal du anmode din forsikringsinstitution om et DA1-dokument med oplysninger om ulykken eller sygdommen. Du skal derefter indsende DA1-dokumentet til den kompetente institution i det land, hvor du bor eller opholder dig, for at kunne modtage ydelser i dette land. Find en kontaktinstitution i vores katalog

Læs om dine rettigheder i hvert enkelt land

Hvilket land udbetaler dine kontantydelser?

Det land, hvor du er forsikret, er altid ansvarligt for at udbetale dine kontantydelser, hvis du kommer ud for en arbejdsulykke eller pådrager dig en erhvervssygdom.

Behandling i udlandet

Hvis du ønsker at rejse til et andet EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz for at modtage behandling for en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, kan din forsikringsinstitution ikke nægte at give dig den nødvendige tilladelse, hvis behandlingen ikke kan tilbydes inden for den tid, der anses for sundhedsmæssigt forsvarligt.  Læs mere på vores sider om planlagt lægebehandling 

Flere oplysninger

Se vores FAQ for at få mere at vide. 

Har du stadig brug for hjælp?

Har du ikke fundet de oplysninger, du har brug for? Har du et problem, du skal have løst?

Find ud af mere om din ret til sygesikring og sundhedspleje i et andet EU-land (Dit Europa)
Send en forespørgsel via Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Få løst dine problemer med en national forvaltning (SOLVIT)
Få juridisk rådgivning på Dit Europa – Råd & Vink

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side