Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Hvad er dine rettigheder?

EU's regler om koordinering af de sociale sikringsordninger gælder for den nationale lovgivning i EU,Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz, for så vidt angår:

Koordineringsreglernegælder i alle EU-lande, da de er forordninger. Det betyder, at de skal overholdes af de nationale myndigheder og forvaltninger, socialsikringskontorer og domstole. I tilfælde af konflikt mellem EU's regler og den nationale lovgivning er det EU's regler, der har forrang.

Det kan være vanskeligt at afgøre, hvorvidt en bestemt ydelse er omfattet af koordineringsreglerne. Kontakt dit lokale socialsikringskontor for at få mere at vide.
Find en kontaktinstitution i vores katalog

Hvad er ikke dækket?

  • En række særlige kontantydelser, som ikke er baseret på bidrag (ikke-bidragspligtige ydelser), kan kun udbetales af institutionen i dit bopælsland. Disse ydelser udbetales i de fleste tilfælde til personer, hvis pension eller indtægt er under et vist niveau. De vil ikke blive udbetalt, hvis du er bosiddende i et andet land. Disse ydelser er opført i bilag X til forordning nr. 883/2004.
  • EU's koordinering er ikke gældende for social bistand og lægehjælp. Disse ydelser udbetales normalt på baggrund af en beregning af dine økonomiske midler.
  • EU's koordinering er ikke gældende på beskatningsområdet. Du kan få præcise oplysninger om din situation ved at henvende dig til skattemyndighederne i dit land. 

Har du stadig brug for hjælp?

Har du ikke fundet de oplysninger, du har brug for? Har du et problem, du skal have løst?

Find ud af mere om din ret til sygesikring og sundhedspleje i et andet EU-land (Dit Europa)
Send en forespørgsel via Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Få løst dine problemer med en national forvaltning (SOLVIT)
Få juridisk rådgivning på Dit Europa – Råd & Vink

Del denne side