Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Kokios yra jūsų teisės?

ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės taikomos ES, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje šių šalių įstatymams dėl:

Reglamentais įtvirtintos koordinavimo taisyklės tiesiogiai taikomos visose ES valstybėse. Kitaip tariant, jų turi laikytis nacionalinės valdžios institucijos ir administracijos įstaigos, socialinės apsaugos įstaigos ir teismai. ES taisyklės yra viršesnės net tais atvejais, kai nacionalinė teisė joms prieštarauja.

Gali būti sunku nustatyti, ar koordinavimo taisyklės taikomos konkrečiai išmokai. Apie tai gali pranešti jūsų socialinės apsaugos įstaiga.
Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Išimtys

  • Kelios specialios išmokos pinigais, kurios nėra pagrįstos įnašais (neįmokinės išmokos), gali būti skiriamos tik jūsų gyvenamosios šalies įstaigos ir mokamos iš jos biudžeto. Dažniausiai šios išmokos skiriamos žmonėms, kurių pensija arba pajamos nesiekia tam tikro lygio. Jei gyvenate kitoje šalyje, jų negausite. Šios išmokos surašytos Reglamento Nr. 883/2004 X priede.
  • ES koordinavimo taisyklės netaikomos socialinei ir medicininei paramai – skiriant šias išmokas, paprastai atsižvelgiama į jūsų pragyvenimo lėšas.
  • ES koordinavimo taisyklės netaikomos mokesčiams. Apie tai, kokia yra jūsų padėtis, teiraukitės savo šalies mokesčių įstaigose. 

Reikia tolesnės pagalbos?

Neradote norimos informacijos? Nepavyksta išspręsti problemos?

Sužinokite daugiau apie savo socialinę apsaugą ir sveikatos priežiūros teises kitoje ES šalyje (Jūsų Europa)
Pateikite užklausą per „Europe Direct“ 00800 6 7 8 9 10 11
Išspręskite problemas su nacionaline administracija (SOLVIT)
Paprašykite tarnybos „Jūsų Europos patarėjas“ teisinės konsultacijos

Bendrinti šį puslapį