Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

X'inhuma d-drittijiet tiegħek?

Ir-regoli tal-UE dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali japplikaw għal-leġiżlazzjoni nazzjonali għal fl-UE, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Iżvizzera:

Bħala regolamenti, ir-regoli tal-koordinazzjoni japplikaw direttament fil-pajjiżi kollha tal-UE. Fi kliem ieħor, iridu jiġu osservati mill-awtoritajiet u l-amministrazzjonijiet nazzjonali, l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u l-qrati. Anke meta l-liġijiet nazzjonali jkunu f'kunflitt magħhom, ir-regoli tal-UE jingħataw preċedenza.

Jista' jkun diffiċli jiġi determinat jekk benefiċċju partikolari hux kopert mir-regoli ta' koordinazzjoni. Ikkuntattja lill-istituzzjoni tas-sigurtà soċjali tiegħek biex issir taf.
Uża d-direttorju tagħna biex issib il-kuntatt ta' istituzzjoni

X’mhux kopert

  • Ċertu għadd ta' benefiċċji speċjali fi flus li mhumiex ibbażati fuq il-kontribuzzjonijiet (benefiċċji mhux kontributorji) jiġu pprovduti biss minn u a spejjeż tal-istituzzjoni tal-pajjiż ta' residenza tiegħek. F'ħafna mill-każijiet dawn il-benefiċċji jitħallsu lil dawk li għandhom pensjoni jew dħul taħt ċertu livell. Ma jitħallsux jekk tgħix f'pajjiż ieħor. Dawn il-benefiċċji huma elenkati fl-Anness X tar-Regolament 883/2004.
  • Il-koordinazzjoni tal-UE ma tapplikax għall-għajnuna soċjali u medika: dawn il-benefiċċji normalment jingħataw abbażi tal-mezzi finanzjarji tiegħek.
  • Il-koordinazzjoni tal-UE ma tapplikax għat-tassazzjoni. Staqsi lill-awtoritajiet tat-taxxa f'pajjiżek għal informazzjoni dwar il-każ partikolari tiegħek. 

Għandek bżonn iktar għajnuna?

Ma sibtx l-informazzjoni li ridt? Għandek problema?

Skopri dwar is-sigurtà soċjali u d-drittijiet tal-kura tas-saħħa tiegħek f’pajjiż ieħor tal-UE (L-Ewropa Tiegħek)
Agħmel mistoqsija lill-Ewropa Tiegħek 00800 6 7 8 9 10 11
Solvi l-problemi ma' amministrazzjoni nazzjonali (SOLVIT)
Ikseb parir legali mis-Servizz ta’ Pariri tal-Ewropa Tiegħek

Ixxerja din il-paġna