Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Katere pravice imaš?

Koordinacija sistemov socialne varnosti se v državah EU, na Islandiji, Norveškem, Lihtenštajnu in Švici uporablja pri nacionalni zakonodaji glede:

Predpisi o koordinaciji so uredbe in se zato uporabljajo neposredno v vseh državah EU. To pomeni, da se morajo po njih ravnati državni organi, zavodi za zavarovanje in sodišča. Pravila EU imajo prednost pred nacionalnimi predpisi.

Včasih je težko ugotoviti, za katere pravice iz zavarovanja velja koordinacija. Pozanimajte se na pristojnem zavodu v svoji državi.
Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Katere pravice niso zajete

  • Nekatera posebna denarna nadomestila, ki ne izhajajo iz plačanih prispevkov, so zgolj v pristojnosti zavoda za zavarovanje v državi stalnega prebivališča. Največkrat gre za nadomestila, ki jih prejmejo ljudje z zelo nizko pokojnino ali dohodkom. Če se preselijo v drugo državo, jih ne prejemajo več. Ta nadomestila so navedena v Prilogi X k Uredbi 883/2004 (v Sloveniji npr. državna pokojnina).
  • Koordinacija EU se ne uporablja za socialno pomoč ali medicinsko asistenco. Ta nadomestila namreč praviloma odobrijo na podlagi sredstev za preživljanje.
  • Koordinacija EU ne velja za obdavčitev. Natančneje se pozanimajte pri davčnih organih svoje države. 

Pomoč

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Pozanimajte se o sistemu socialne varnosti in zdravstvenega varstva v drugi državi članice EU (Tvoja Evropa)
Europe Direct – vaša vprašanja 00800 6 7 8 9 10 11
SOLVIT – reševanje težav z upravnimi organi
Tvoja Evropa – pravni nasveti

Povej naprej