Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Normele europene de coordonare a securităţii sociale se aplică în UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia şi vizează normele naţionale care reglementează:

Întrucât au fost elaborate sub formă de regulamente, normele de coordonare se aplică direct în toate ţările UE. Altfel spus, trebuie să fie respectate de autorităţile şi administraţiile naţionale, de instituţiile de securitate socială şi de instanţele judecătoreşti. Dacă intră în conflict cu legislaţia naţională, normele UE au întâietate.

Uneori, este greu să se stabilească dacă o anumită indemnizaţie intră sau nu sub incidenţa normelor de coordonare. Pentru lămuriri, contactaţi instituţia dumneavoastră de securitate socială.
Căutaţi aici o instituţie de contact

În ce situaţii nu se aplică normele de coordonare?

  • O serie de prestaţii speciale în numerar, care nu se bazează pe contribuţii (prestaţii de tip necontributiv), pot fi acordate doar de către instituţia din ţara de reşedinţă, exclusiv pe cheltuiala sa. În cele mai multe cazuri, aceste prestaţii le sunt destinate persoanelor cu pensii sau venituri sub un anumit nivel. Ele nu vi se acordă dacă locuiţi în altă ţară. Aceste prestaţii sunt enumerate în Anexa X la Regulamentul 883/2004.
  • Normele europene de coordonare nu vizează asistenţa medicală şi protecţia socială: indemnizaţiile de acest tip se acordă, în mod normal, pe baza mijloacelor dumneavoastră financiare.
  • Impozitarea este un alt domeniu în care nu se aplică normele de coordonare. Pentru lămuriri cu privire la situaţia dumneavoastră, contactaţi autorităţile fiscale competente. 

Încă mai aveţi nevoie de ajutor?

Nu aţi găsit informaţia pe care o căutaţi? Aveţi o problemă de rezolvat?

Citiți mai multe despre drepturile dumneavoastră privind securitatea socială și asistența medicală în alte țări din UE (site-ul „Europa ta”)
Adresați o întrebare serviciului Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Rezolvați problemele pe care le întâmpinați în relația cu administrațiile naționale prin intermediul SOLVIT
Obțineți consultanță juridică de la serviciul „Europa ta – Consiliere”

Distribuiți pagina