Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Žiadosti a formuláre

V prípade, že sa vaše sociálne zabezpečenie týka viac ako jedného zo štátov EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska, mohli by vám tieto praktické tipy pomôcť pri riešení vašich žiadostí.

Prenosné dokumenty

  • Väčšinu údajov si vymieňajú priamo inštitúcie sociálneho zabezpečenia. V niektorých prípadoch však budete potrebovať „prenosný dokument“ (v minulosti označovaný ako formulár E), aby ste osvedčili svoj status pri zmene bydliska. Viac informácií o „prenosných dokumentoch“ nájdete v našich najčastejších otázkach.
  • Prenosný dokument vám zvyčajne na vašu žiadosť vystaví inštitúcia sociálneho zabezpečenia. Odporúča sa, aby ste o vytavenie požiadali ešte pred odchodom. Aj v prípade, že o vystavenie dokumentu nepožiadate, potrebné údaje získa inštitúcia v štáte, kam sa sťahujete, priamo od inštitúcie, v ktorej ste poistení.
    Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam

Lehoty

V prípade, že prichádzate do kontaktu so systémami sociálneho zabezpečenia rôznych krajín, môže byť pre vás náročné predložiť žiadosť v konkrétnej krajine v stanovenej lehote. Pravidlá EÚ vám umožňujú žiadosť predložiť v rovnakej lehote na rovnocennej inštitúcii alebo súde iného štátu (napríklad tam, kde sa zdržiavate alebo máte bydlisko), ak ste v tomto štáte boli poistení. Vaša žiadosť sa následne odošle príslušnej inštitúcii.

Jazyky

Vaše žiadosti, korešpondenciu a osvedčenia môžete predkladať vo svojom materinskom jazyku (ak ide o úradný jazyk EÚ) v prípade, že to považujete za potrebné alebo primerané. Môže to však spôsobiť odklad rozhodnutia o vašej žiadosti. Na druhej strane vám to poskytne možnosť vyjadriť sa jasne a vyhnúť sa nedorozumeniam.

Ďalšie informácie

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si najčastejšie otázky

Nenašli ste žiadnu odpoveď?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Stále máte nevyriešený problém?

Spýtajte sa služby Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Vyriešte problémy so zahraničnými orgánmi štátnej správy (SOLVIT)
Požiadajte o právnu radu na stránkach Vaša Európa – Poradenstvo

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku