Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Αιτήσεις επιστροφής εξόδων και σχετικά έντυπα

Εάν υπάγεστε σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία, οι ακόλουθες πρακτικές συμβουλές μπορεί να σας βοηθήσουν να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας.

Φορητά έγγραφα

  • Τα περισσότερα δεδομένα ανταλλάσσονται απευθείας μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστείτε ένα "φορητό έγγραφο" (το πρώην έντυπο "Ε") το οποίο θα πιστοποιεί την κατάστασή σας όταν μετακινείστε. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα "φορητά έγγραφα" στις συχνές ερωτήσεις.
  • Το φορητό έγγραφο εκδίδεται συνήθως από τον ασφαλιστικό σας φορέα, εφόσον το ζητήσετε. Είναι σκόπιμο να το ζητάτε πριν από την αναχώρησή σας. Ωστόσο, εάν δεν το έχετε ζητήσει, ο φορέας της χώρας στην οποία μετακινείστε θα λάβει τα απαραίτητα δεδομένα απευθείας από τον φορέα στον οποίο είστε ασφαλισμένοι. 
    Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Προθεσμίες

Όταν υπάγεστε σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης διαφόρων χωρών, ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά την υποβολή μιας απαίτησης σε μια συγκεκριμένη χώρα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Οι κανόνες της ΕΕ σας επιτρέπουν να υποβάλετε την απαίτηση εντός της ίδιας προθεσμίας στον αντίστοιχο φορέα ή στο δικαστήριο άλλης χώρας (για παράδειγμα, της χώρας στην οποία διαμένετε προσωρινά ή κατοικείτε) εφόσον έχετε ασφαλιστεί εκεί. Η απαίτησή σας θα προωθηθεί στη συνέχεια στον αρμόδιο φορέα.

Γλώσσες

Μπορείτε να υποβάλετε τις απαιτήσεις, τις επιστολές και τα πιστοποιητικά σας στη μητρική σας γλώσσα, εφόσον συγκαταλέγεται στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, κάθε φορά που το κρίνετε απαραίτητο ή ενδεδειγμένο. Αυτό ίσως να καθυστερήσει την έκδοση απόφασης για την απαίτησή σας, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει να εκφραστείτε με σαφήνεια και να αποφύγετε τυχόν παρανοήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα