Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Blanketter och myndighetskontakter

För dig som har frågor om socialförsäkring som rör fler än ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz har vi sammanställt en rad praktiska tips.

Intyg för utlandet

  • De flesta uppgifter utbyter socialförsäkringsinstitutionerna direkt med varandra, men ibland måste du ha med dig ett särskilt intyg (tidigare E-blankett) till det nya landet. Läs mer om intyg för utlandet under vanliga frågor.
  • Normalt kan du beställa intyget hos socialförsäkringsinstitutionen i ditt ursprungsland. Du bör skaffa intyget innan du lämnar landet. Om du inte har gjort det, kommer den behöriga institutionen i det land som du flyttar till att skaffa fram de relevanta uppgifterna direkt från den institution där du är försäkrad. 
    Hitta en institution i vår kontaktlista

Tidsfrister

När man har att göra med socialförsäkringssystem i flera olika länder kan det ibland vara svårt att hinna skicka rätt ansökan till rätt land inom utsatt tid. Enligt EU-reglerna kan du i stället skicka din ansökan till motsvarande socialförsäkringsinstitution i ett annat land (t.ex. där du vistas eller är bosatt) inom utsatt tid, förutsatt att du har varit försäkrad där. Din ansökan skickas sedan vidare till rätt institution.

Språk

Om du vill kan du skicka in blanketter, brev och intyg på ditt modersmål (måste vara ett av EU:s officiella språk). Detta kan visserligen fördröja handläggningen, men på så sätt kan du kanske uttrycka dig tydligare och undvika missförstånd.

Läs mer

Mer information hittar du under vanliga frågor

Behöver du mer hjälp?

Hittade du inte svar på din fråga? Har du fler frågor?

Ställ din fråga till Europa direkt (00800 6 7 8 9 10 11)
Lös problem med nationella myndigheter i ett annat EU-land (SOLVIT)
Få juridisk rådgivning från Ditt Europa – Rådgivning

Nyheter

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan