Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Nõuded ja vormid

Kui teie sotsiaalkindlustusalane olukord hõlmab rohkem kui ühte ELi liikmesriiki, Islandit, Liechtensteini, Norrat või Šveitsi, võivad järgmised praktilised näpunäited teile oma taotluste esitamisel abiks olla.

Porditavad dokumendid

  • Suurem osa andmevahetusest toimub otse sotsiaalkindlustusasutuste vahel. Kuid teataval juhul läheb teil vaja nn porditavat dokumenti (varem tuntud E-vormi nime all), et esitada teise riiki elama asumisel tõendusmaterjal oma olukorra kohta. Uurige porditavate dokumentide kohta täiendavalt korduma kippuvatest küsimustest.
  • Üldjuhul väljastab porditava dokumendi teie sotsiaalkindlustusasutus pärast teiepoolset taotlust. On soovitatav esitada sellekohane taotlus enne riigist lahkumist. Kui te ei ole seda aga teinud, võib sihtriigi vastav asutus saada vajalikud andmed otse sellelt asutuselt, kus te kindlustatud olete.
    Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Tähtajad

Mitme riigi sotsiaalkindlustussüsteemiga asju ajades võivad ilmneda raskused taotluse esitamisel konkreetses riigis nõutava tähtaja jooksul. ELi eeskirjad võimaldavad teil esitada oma taotlus samaväärse tähtaja jooksul teise riigi (kus te näiteks peatute või elate) vastavale asutusele või kohtule, kui te olete seal kindlustatud. Seejärel edastatakse teie nõue pädevale asutusele.

Keeled

Kui peate seda vajalikuks või asjakohaseks, siis võite oma taotlused, kirjad ja tõendid esitada oma emakeeles (kui see on üks ELi ametlikest keeltest). See võib põhjustada viivituse teie taotlust käsitleva otsuse langetamisel, kuid samas võib see teil aidata end selgelt väljendada ja vältida vääritimõistmisi.

Lisateave

Lisateabe saamiseks tutvuge korduma kippuvate küsimustega

Vajate veel abi?

Ka te ei ole leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendamist vajav probleem?

Esitage päring talituse Europe Direct vahendusel (00800 6 7 8 9 10 11)
Lahendage riiklike ametiasutustega tekkinud probleem (SOLVIT)
Õigusalane nõu portaali Teie Euroopa nõuandeteenistuselt

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte