Заетост, социални въпроси и приобщаване

Заявления и формуляри

Ако вашите права на социална сигурност се отнасят до повече от една страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, следните практически съвети могат да са ви от полза, когато подавате заявления за изплащане на обезщетение.

Преносими документи

  • Повечето данни се обменят директно между институциите за социална сигурност. Все пак в някои случаи ще имате нужда от „преносим документ“ (известен преди като „формуляр тип Е“), за да удостоверите положението си, когато се премествате в друга страна. За повече информация за преносимите документи вижте нашите често задавани въпроси.
  • Преносим документ обикновено се издава от вашата институция за социална сигурност при поискване от ваша страна. Препоръчва се да го заявите преди да заминете. Все пак ако не го направите, институцията в страната, в която се премествате, ще получи необходимите данни директно от институцията, в която сте осигурени.
    Използвайте нашия указател на институциите

Срокове

Когато ви се налага да контактувате с институции за социална сигурност в няколко страни, може да се окаже трудно да подадете заявление в дадена страна в необходимия срок. Правилата на ЕС ви позволяват да подадете заявление или иск до съответната институция или съд в друга страна (например където пребивавате) в същия срок, както ако сте осигурени там. След това вашето заявление ще бъде препратено до компетентната институция.

Езици

Когато счетете за необходимо, можете да представите вашите заявления, писма и удостоверения на майчиния си език, ако той е сред официалните езици на ЕС. Това може да доведе до забавяне на решението относно вашето заявление, но ще ви позволи да се изразите ясно и да избегнете недоразумения.

Допълнителна информация

За допълнителна информация вижте нашите често задавани въпроси

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате някакъв проблем?

Направете запитване чрез Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Свържете се със СОЛВИТ при проблеми с национална администрация
Обърнете се за правен съвет към службата „Вашата Европа – Съвети

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница